Från a-kassa till b-kassa

A-kassa

Rapport

2022-07-04

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

OECD tar regelbundet fram statistik som jämför hur mycket hushåll har att leva på vid arbetslöshet jämfört med vid arbete. Med utgångspunkt i detta visar TCO i denna rapport att Sverige är sämre än genomsnittet inom EU, på plats 16 av 27. Detta trots att taket i a-kassan höjts temporärt under pandemin. Vid de ordinarie nivåerna, som börjar gälla igen 2023, hamnar Sverige på plats 21 av 27.

Även med den temporära höjningen är Sverige dessutom ett av de länder där ersättningsnivåerna i a-kassan har sjunkit som mest sedan OECD började mätningarna för 20 år sedan. Räknat på det ordinarie regelverket finns det inget annat land där ersättningen sjunkit lika mycket som i Sverige. 

Av länderna inom Norden har ersättningen i a-kassan sjunkit mest i Sverige de senaste 20 åren. Med det ordinarie regelverkets nivåer på ersättning hamnar Sverige klart sist i Norden. Med det temporärt högre nivåerna hamnar Sverige i mitten av de nordiska länderna. 

TCO slutsatser är mot bakgrund av detta att taket i a-kassan måste höjas och dessutom räknas upp i takt med utvecklingen av löner.

Läs rapporten

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart