Höjt tak i a-kassan gör stor skillnad för barnfamiljen

A-kassa

Nyhet

2020-04-01

4 200 kronor i månaden. Så mycket mer kan en barnfamilj få ut i och med regeringens beslut om höjning av taket i a-kassan tillfälligt under 2020. - Att vara med i a-kassan kan vara skillnaden mellan att kunna bo kvar i huset under tiden man söker ett nytt jobb, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Regeringen och samarbetspartierna har nyligen beslutat om att det ska bli lättare att få a-kassa och både taket och grundbeloppet höjs. Förändringen är tillfällig och kommer att gälla under 2020.

-  Regeringens förändringar av arbetslöshetsförsäkringen är ett kraftfullt paket som gör att fler får ersättning och att fler kan klara sig på a-kassan, säger Therese Svanström. 

Att bredda a-kassan och höja taket är något som TCO länge drivit på för eftersom det gör ger inkomsttrygghet och gynnar omställningsförmågan, något som är viktigt vid konjunkturförändringar. 

TCO har räknat på de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som regeringen nu infört tillfälligt. Vi utgår från en typfamilj med två vuxna och två barn, boende i ett småhus. Vad händer när en vuxen blir arbetslös? Vad blir skillnaden mot om a-kassan legat kvar på den nivå den var tidigare?

En tabell som visar hur en barnfamilj drabbas ekonomiskt av arbetslösheten

Beräkningen gäller en familj med två vuxna och två barn fyra och sex år gamla. 

Skatten är beräknad som preliminärskatt för en enskild utbetalningsmånad och utgår från genomsnittlig kommunalskatt 2020, 32,28 procent. Vid beräkningen av skatten antas månadsinkomsten gälla hela beskattningsåret. Arbetslös en månad ersättningsdag 1-100. Beloppen för Övriga nödvändiga levnadsomkostnader kommer från Konsumentverkets beräkningar för rimliga kostnader för mat, kläder, förbrukning m.m. Det är mycket som inte ingår i det beloppet. T.ex. ingår inte utgifter för resor, glasögon, linser, hälso- och sjukvård, kalas, märkeskläder, alkohol, uteluncher, reparationer, sparande.

Källa: Regeringens presskonferens 30/3-2020, SCB, Skatteverket, Försäkringskassan, Swedbank, Motormännen, Konsumentverket. Beräkningar TCO.

Förändringarna i a-kassan i korthet

  • Arbetsvillkoret mildras till att man bara behöver ha jobbat 60 timmar per månad i sex månader. 
  • Man kan få inkomstrelaterad ersättning redan efter 3 månaders medlemskap.
  • Taket i a-kassan höjs från 25 000 till 33 000 kr.
  • Grundbeloppet höjs och det betyder att ersättningen höjs från 8000 kr/mån till 11 200 kr/månad. 
  • Karensdagar tas bort.