Så påverkas ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet

A-kassa

Blogg

2020-03-24

När en person blir arbetslös förändras de ekonomiska förutsättningarna. Att känna trygghet under perioder av arbetslöshet är avgörande för vår förmåga att kunna ställa om när arbetsmarknaden förändras.

I rapporten Tryggheten, staten och partsmodellen undersöker TCO bland annat vad arbetslöshetsförsäkringen ger i ersättning jämfört med tidigare lön samt vad de sänkta inkomsterna betyder för privatekonomin i två typhushåll.

De två tabellerna nedan visar hur ekonomin kan bli för en barnfamilj med två sammanboende föräldrar (Tabell 1) och för en ensamstående förälder som har barnen hos sig varannan vecka (Tabell 2).

I tabellernas första kolumn visas ekonomin en månad med lön. I den andra kolumnen blir en förälder arbetslös och har enbart ersättning från a-kassan. I den tredje kolumnen visas hur ekonomin blir om den förälder som blir arbetslös omfattas av kollektivavtalad ersättning och ersättning från fackförbundens inkomstförsäkring.

Tabell 1. Exempel på hur det kan se ut för en barnfamilj boende i småhus när en vuxen blir arbetslös. Två barn 4 och 6 år.

Tabell

Om båda föräldrarna arbetar har familjen som exemplifieras i Tabell 1 drygt 17 000 kronor kvar till sparande och övrig konsumtion efter att de nödvändigaste utgifterna har betalts. Om den förälder som har den högsta lönen blir arbetslös och enbart har ersättning från a-kassan sjunker inkomsterna avsevärt. Inkomsterna efter skatt sjunker med drygt 12 000 kronor per månad. ”Kvar till sparande och övrig konsumtion” ska räcka till mycket som t ex glasögon/linser, dyrare hobbys och aktiviteter, uteluncher och middagar, alkohol, semester med mera.

Om den som förlorar jobbet även är kvalificerad för ersättning från kompletterande kollektivavtalsförsäkring och inkomstförsäkring från fackförbund blir inkomsterna högre. I det fallet minskar inkomsten för familjen i exemplet i Tabell 1 med drygt 7 000 kronor varje månad. Ersättningen från kollektivavtalsförsäkringen och fackets inkomstförsäkring ger i det här fallet cirka 8 000 kronor i inkomstförstärkning brutto vilket blir drygt 5 000 kronor netto. Samtidigt ska man komma ihåg att ersättningar från avtal och inkomstförsäkring ofta varar en kortare tid än ersättningen från a-kassa.

Tabell 2 visar motsvarande scenario men för en ensamstående förälder med lite äldre barn som är växelvis boende hos föräldern varannan vecka.

tabell

Om föräldern arbetar har familjen som exemplifieras i Tabell 2 knappt 4 000 kronor kvar till sparande och övrig konsumtion efter att de nödvändiga utgifterna har betalats. Om föräldern blir arbetslös och enbart har ersättning från a-kassan sjunker inkomsterna markant, med drygt 12 000 kronor varje månad. Familjen i exemplet som visas i Tabell 2 går då minus med 8 500 kronor varje månad.

Om föräldern är kvalificerad för ersättning från kompletterande kollektivavtalsförsäkring och fackets inkomstförsäkring blir inkomsterna högre. Inkomstförstärkningen blir drygt 5 000 kronor netto jämfört med om föräldern enbart får ersättning från a-kassan. Familjen i exemplet går dock fortfarande minus varje månad.

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart