Trygghet för omställning vid arbetslöshet

A-kassa, Valet 2022

Artikel

Att människor känner trygghet inför arbetslöshet är en viktig del av välfärden. Trygghet är också viktigt för vår förmåga att ställa om och möta arbetsmarknadens förändring. A-kassan har urholkats de senaste 40 åren och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Färre än en av sju får idag 80 procent av sin lön i ersättning. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

TCO vill därför att alla ska få en rimlig nivå på inkomstskyddet vid arbetslöshet. De nu tillfälliga nivåerna i a-kassan ska permanentas, och ersättningen ska följa pris- och inkomstutvecklingen i samhället. 

A-kassan är en omställningsförsäkring som syftar till att den som blir arbetslös ska söka nytt jobb och samtidigt klara sin ekonomi. För de allra flesta är det en begränsad period. Arbetslöshetsförsäkringen var tänkt att ge 80 procent av den tidigare lönen. Men a-kassan har urholkats och med det ordinarie regelverket får bara drygt 15 procent av de heltidsarbetande 80 procent, bland tjänstemän är det knappt 8 procent.

Med ordinarie regler ger a-kassan som mest 14 000 kronor per månad efter skatt. Det innebär att ersättningen motsvarar 60 procent av medianlönen i Sverige. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Att bli arbetslös skulle göra stor skillnad för mångas ekonomi

Siffror som TCO tagit fram i samarbete med Novus visar att hela 79 procent säger att det skulle göra stor eller mycket stor skillnad om deras inkomst sänks till 14 000 kronor i månaden. 

För varje år som taket i försäkringen inte höjs blir det fler och fler som inte får en rimlig andel av sin tidigare lön ersatt av a-kassa om man blir arbetslös. Det innebär i sin tur en minskad ekonomisk trygghet för den som blir arbetslös och därmed sämre möjligheter att komma tillbaka till ett arbete som dessutom matchar ens kompetens. Det innebär även att exempelvis familjer där en förälder blir arbetslös kan behöva göra stora förändringar i sin ekonomi. 

Inte bara ett jobb utan rätt jobb

I ett välfärdssamhälle är det viktigt att samhället kan ge ett skydd när man behöver det som mest, till exempel när man blir arbetslös. A-kassan ska ge ekonomisk trygghet under tiden man söker jobb så att man inte bara hittar ett jobb, utan rätt jobb. Det är långsiktigt bättre för individen och för samhället. 

Många klarar sig inte på bara a-kassa

79 procent säger att det skulle göra stor eller mycket stor skillnad om deras inkomst sänks till 14 000 kronor i månaden. 

Rapporten A-kassan urholkas år efter år

Rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag, hur den påverkar hushållens ekonomi samt hur a-kassan urholkats över tid. 

Man med skägg står vid balkongdörr och blickar ut från en lägenhet
Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart