Vad får man i ersättning om man blir arbetslös?

A-kassa

Event

2021-03-30

Hur många får en rimlig ersättning om de blir arbetslösa? TCO bjuder in till ett samtal om ansvaret för trygghetssystemen och om hur nivån på a-kassan påverkar ekonomin i ett större perspektiv.

Den allmänna arbetslöshetsförsäkringen ger inte tillräcklig trygghet för den enskilde. I stället är det de kompletterande ersättningarna som finns i kollektivavtal eller genom fackligt medlemskap som gör att individen kan klara sin ekonomi vid arbetslöshet.

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Och hur påverkas ekonomin av olika ersättningsnivåer?

Medverkande

Therese Svanström ordförande
Maria Ahrengart nationalekonom, TCO
Lars Calmfors nationalekonom
Fredrik Cullberg Jansson arbetsmarknadsekonom
Annika Wallenskog chefsekonom SKR
Mats Green (M)  Arbetsmarknadsutskottet
Anna Johansson (S) Arbetsmarknadsutskottet
Alireza Akhondi (C) Arbetsmarknadsutskottet
Moderator: Åsa Julin

Bakgrund

TCO har i rapporten Tryggheten, staten och partsmodellen redovisat vad arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen ger i ersättning jämfört med tidigare lön samt vad de sänkta inkomsterna betyder för privatekonomin i två typhushåll.

Resultaten visar att varken arbetslöshetsförsäkringen eller sjukförsäkringen ger tillräcklig trygghet. Föräldrapenning från föräldraförsäkringen fungerar bättre, tack vare sitt högre tak. Rapporten lanserades 2019 men på seminariet redovisas uppdaterade siffror och regelverk. TCO redogör för de kompletterande ersättningar som finns i kollektivavtal eller genom fackligt medlemskap. Rapporten visar hur betydelsefulla dessa har blivit och att parterna idag axlar en betydande del av bördan för den ekonomiska tryggheten.

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart