Viktiga besked om arbetslöshetsförsäkringen

A-kassa

Blogg

2020-06-17

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en central del av förmågan till omställning på arbetsmarknaden. En brist som finns i dagens lagstiftning är att för få kan kvalificera sig för att få ersättning. De förslag som a-kasseutredningen presenterade tidigare i veckan innebär en breddning så att fler kan få a-kassa. Det är en fråga som vi i TCO drivit under många år och vi är glada att utredningen föreslår detta.

Ett problem med arbetslöshetsförsäkringen har under många år varit att det varit för svårt att uppfylla villkoren för att få ersättning. Till exempel har de som är egenföretagare, så kallade kombinatörer eller som har någon form av atypisk anställningsform haft svårt att få, eller har inte kunnat få, a-kassa vid arbetslöshet. Många av de här grupperna återfinns bland TCO-förbundens medlemmar. Utredningens förslag skulle förbättra situationen avsevärt för dem.

Andra delar av utredningens förslag är inte bra. En snabbare nedtrappning av ersättningen minskar den ekonomiska tryggheten för arbetslösa. Redan idag finns det en avtrappning av ersättningen och det är svårt att se hur en större avtrappning skulle ha någon större påverkan på övergång från arbetslöshet till arbete. Det är dessutom så att bara sju procent av de som får a-kassa går hela perioden ut. Det innebär att nästan alla får ett nytt jobb under perioden. En snabbare avtrappning bidrar alltså inte till att fler kommer i jobb, att göra försäkringen mindre generös ökar dock risken att färre går med i a-kassan och vilja att betala för denna del av tryggheten minskar. Det är ett viktigt medskick till politiken.

När vi pratar om a-kassan går det heller inte att bortse från frågan om ersättningsnivåerna. Coronakrisen har tydligt visat att det gamla taket inte var tillräckligt för att ge ett rimligt försäkringsskydd för den som blir av med jobbet. Utredningen har inte haft till uppgift att lämna förslag på det området. Det är däremot en fråga som vi i TCO kommer att återkomma till framöver. Den som blir av med jobbet ska kunna ägna sin fulla uppmärksamhet åt att få ett nytt jobb – inte oroa sig över att behöva sälja bostaden eller bilen.

Läs mer om vad TCO tycker om a-kassan

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström