Lag om personlig integritet i arbetslivet krävs efter pandemin

Arbetsmarknad

Nyhet

2021-05-12

Efter pandemin måste en lag om personlig integritet i arbetslivet införas, det kräver TCO i ett brev till regeringen och i en artikel på Dagens Nyheters debattsida.

Lagen ska bland annat innehålla regler om hur uppgifter från IT-system får samlas in och användas, kameraövervakning, medicinska undersökningar, alkohol- och drogtester, utdrag ur belastningsregistret och lämplighets- och personlighetstester. 

Varför behövs det en lag om personlig integritet i arbetslivet?

– Arbetsplatsen är kanske den plats där mest information om oss som individer samlas in, lagras och behandlas. Det kan vara uppgifter från arbetsgivarens IT-system, kameraövervakning och GPS-spårning, data om sjukfrånvaro, utdrag ur belastningsregistret, resultat från alkohol- och drogtester eller personlighetstester. Allt detta sker dessutom inom ramen för en ojämn relation där arbetstagaren som regel är mycket mer beroende av arbetsgivaren än tvärtom. Ändå saknas det regler på många områden och de regler som finns skiljer sig ofta åt mellan privat och offentlig sektor, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Varför har de tidigare utredningarna inte lett till någon lagstiftning?

– Det har funnits ett motstånd från arbetsgivarsidan, bland annat på grund av att en del handlar om maktfrågor på arbetsplatsen. Men sedan dess har det gått ett antal år, arbetslivet har blivit mer digitalt och medvetenheten om den personliga integriteten större. Vi hoppas nu att även arbetsgivarna ser behovet av tydligare regler.

Varför krävs det en lag, går det inte att lösa i kollektivavtal?

– Att dagens regler, de som finns, är spridda över olika typer av lagstiftning gör att det inte alltid går att avtala. Genom en arbetsrättslig lag skapar vi en grund för att de förhandlande parterna sedan kan gå vidare och teckna kollektivavtal om lösningar som passar olika branscher.

Läs debattartikeln på dn.se

TCO:s skrivelse till regeringen