Mycket görs men det återstår en hel del

Arbetsmarknad

Blogg

2020-04-16

Regeringen har lagt fram vårbudgeten och mycket av innehållet var känt och i praktiken en sammanställning av de olika reformer och åtgärder som presenterats den senaste tiden för att bekämpa effekterna av Coronapandemin. Det är sannolikt heller inte den sista gången denna vår som regeringen och samarbetspartierna kommer att presentera ekonomiska satsningar.

Jag uppfattar att det råder en bred samsyn från både fackets och arbetsgivarnas håll om att stora akuta åtgärder måste till. Och där levererar också politiken i allt väsentligt. Omfattande åtgärder har genomförts eller aviserats för att mildra Coronakrisens påverkan på arbetsmarknaden. Företags fortlevnad och människors ekonomiska trygghet ska säkras.

Prognoserna om utvecklingen för såväl ekonomin som arbetsmarknaden är allvarliga. De är också, som det påpekades, en ögonblicksbild och de kan förändras från dag till dag. Vi vet ju inte riktigt vart vi är på väg och hur det kommer att bli.

Samtidigt finns det grupper som insatserna har svårare att nå. Egenföretagare och frilansar är en sådan. I TCO-familjen finns de i olika förbund, till exempel i Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet för scen och film.

Den som bedriver sin verksamhet i en enskild firma och inte i aktiebolagsform, kan till exempel inte korttidspermitteras. Även om utökade möjligheter att vila sitt företag när man är arbetslös gjort det lättare att få a-kassa så behöver mer göras för de allra minsta företagen.

De här problemen är egentligen ingen nyhet, utan gäller även i ”normala tider”. Trygghetssystemen har brister när det gäller de som har tidsbegränsade eller atypiska anställningar men också egenföretagare. Det blir särskilt tydligt i tider som dessa, när uppdragen sinar och anställningar inte förlängs till följd av pandemin. Det är därför TCO arbetar med de här frågorna till vardags, men det är ännu viktigare nu.

Den här veckan inleddes med ett TCO-styrelsemöte följt av samtal, både på telefon och digitalt, med ministrar, partiledare, riksdagsledamöter och generaldirektörer. Jag vill lyssna på hur de ser på situationen men också beskriva det som är viktigast för oss just nu. Som alltid är vi i TCO konstruktiva och försöker lämna förslag till lösningar på de problem som vi ser. Vi jobbar vidare med att i dialog med politiken verka för övervintring, omställning och trygghet i en orolig tid.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström