Tack regeringen för viktigt kaffe

Arbetsmarknad

Debattartikel

2023-10-04

Mötet regeringen bjöd in till på Harpsund var bra, men det är nu upp till bevis. Under de kommande månaderna finns ett utmärkt tillfälle för den svenska regeringen att tillsammans med arbetsmarknadens parter att på samma sätt spela en konstruktiv roll i Europa, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Den svenska modellen - vad är det, egentligen? Jo det är arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, som i god och nära dialog med lagstiftaren är beredda att ta ansvar och utveckla arbetslivet och lösa problem när de uppstår. Ett samarbete som genom åren, helt naturligt, fungerat olika bra i olika perioder. Men som alltid haft som målsättning en arbetsmarknad som klarar av att ställa om för att Sverige ska leverera både tillväxt och välfärd med hög kvalitet genom att konkurrera med kompetens och schysta villkor på arbetsmarknaden. Det har under decennier lyckats väl. Sverige har under lång tid kunnat stoltsera med både tillväxt, reallöneökningar och väl fungerande välfärd.

Men som alla relationer behöver de vårdas. Och tider förändras och nya utmaningar måste mötas. Därför var det välkommet och ett bra initiativ av regeringen med statsminister Ulf Kristersson och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson i spetsen att bjuda in arbetsmarknadens parter till samtal på Harpsund. I gästböckerna kunde vi på plats också notera många tidigare besök av parterna genom årens lopp, men kunde också konstatera att det var länge sedan sist.

På dagordningen för helgens möte stod bland annat den svenska arbetsmarknadsmodellen i ett EU-perspektiv. Och det är ingen hemlighet att det råder bred samsyn om att vi behövt ägna tid och kraft åt att värna vår modell, som inte bara har tjänat oss väl och levererat bra resultat utan också är ett föredöme i ett europeiskt perspektiv. Att Europas politiker idag ser värdet av ett socialt Europa med ökad trygghet – det välkomnar vi. Det är när vi kommer till hur vägen dit ser ut som Sverige behövt lägga stort fokus på att lagstiftning som verktyg inte ska riskera skada vårt partsarbete.

I många länder i Europa är arbetsmarknadens parter svaga och det finns inte lika starka traditioner att samverka, hitta lösningar och teckna kollektivavtal som i Sverige.

Vikten av starka fack och arbetsgivare och en stark partssamverkan har glädjande nog understrukits under de senaste åren av både OECD, IMF och EU-kommissionen. Till exempel visar OECD-studier att länder med starka parter som förhandlar kollektivavtal på sektorsnivå kan uppvisa de bästa resultaten vad gäller sysselsättning, produktivitet och lönenivån.

Därför är det positivt att den ökade insikten också har lett till konkreta resultat som är en bra start. I juli antogs en EU-rekommendation som syftar till att förbättra den sociala dialogen i EU. Såväl vid Europafackets kongress i maj i år som i det nyligen presenterade State of the union har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen med emfas lyft viljan att Europa ska stärka partsdialogen. Ett nytt toppmöte mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå har nu också aviserats till våren 2024.

Anledningen är tydlig: under de kommande åren behöver arbetsmarknadens parter spela en nyckelroll för att möta utmaningar inom arbetsmarknadsområdet framför allt vad gäller den pågående omställningen på våra arbetsmarknader. Dessa är kopplade bland annat till den gröna omställningen och den ökande digitaliseringen som i sin tur leder till ett ökat behov av utbildning för att motverka den kompetensbrist som uppstår.

I USA gick Joe Biden till val på att öka organiseringen och kollektivavtalsslutandet. Den uttalade målsättningen var, att se till att vanligt folk får fler bra jobb och mer makt. White House Task Force on Worker Organizing and Empowerment tillsattes med vicepresident Kamala Harris som ordförande och så gott som hela regeringen deltar. I dag har stödet för facklig organisering ökat och är nu de högsta på femtio år. Politiskt ledarskap spelar roll.

Mötet regeringen bjöd in till var bra, men det är nu upp till bevis för regeringen. Under de kommande månaderna finns ett utmärkt tillfälle för den svenska regeringen att tillsammans med arbetsmarknadens parter att på samma sätt spela en konstruktiv roll i Europa. Regeringen, med stort stöd av parterna, bör driva på beslutsfattare på Europanivå att en målsättning för ett socialt Europa är starkare parter och ökat kollektivavtalsslutande. Vi kan bidra med vår kunskap om hur vi åstadkommer ett fungerande samarbete som gynnar både nationer, organisationer och individer. Det är så vi får till en social dialog på riktigt.

Vi kan vara en konstruktiv part. För ett starkt Europa. Helgens möte mellan parterna och regeringen var ett utmärkt exempel på det.

Tack för initiativet, och låt oss höras snart igen!

Therese Svanström
ordförande TCO

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström