Tjänstemän vill bidra till civilförsvaret i sin yrkesroll men behöver veta hur

Arbetsmarknad

Pressmeddelande

2023-06-12

Sju av tio tjänstemän vill bidra i sin yrkesroll genom civilsamhället om Sverige hamnar i ett kris- eller krigsläge. Men bara två av tio av alla tjänstemän har blivit informerade av sin arbetsgivare om vad de kan förväntas bidra med om så skulle ske. Det visar en ny Novus-undersökning på uppdrag av TCO.

– Hög försvarsvilja bygger bland annat på att befolkningen och totalförsvaret går hand i hand. TCO ser det civila försvaret som helt centralt i vårt nya säkerhetspolitiska läge. När det militära förvaret tidigare bantades ned så avvecklades samtidigt det civila försvaret, och det kommer vara ett mycket stort projekt för hela samhället att återta förmågan inom det civila försvaret. I det arbetet vill och kan TCO bidra tillsammans med våra 12 medlemsförbund, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.


Undersökningen visar att klart fler tjänstemän inom offentlig sektor vet vad de kan förväntas bidra med i sin yrkesroll, jämfört med dem inom privat sektor (48 procent jämfört med 14 procent). Ändå vet inte 40 procent av tjänstemännen inom offentlig sektor vad de förväntas bidra med om Sverige hamnar i ett kris- eller krigsläge.


I kris och krigssituationer aktualiseras under vilka förutsättningar och villkor medarbetare ska delta i totalförsvaret. Det rör till exempel regelverk om krigsplacering men också avtal om att göra undantag från vad som normalt gäller kring arbetstid och ersättning.


Av de tjänstemän som förväntas bidra i händelse av kris- eller krig svarar var fjärde att de förväntas fortsätta jobba som vanligt. 16 procent förväntas jobba inom vård- och omsorg, ytterligare 16 procent förväntas upprätthålla samhällsfunktioner, inom till exempel livsmedel, boende eller administration.


Klart fler tjänstemän inom offentlig sektor som blivit informerade av sin arbetsgivare om vad som skulle hända vid ett kris- eller krigsläge, jämfört med inom privat sektor (38 procent jämfört med 7 procent). Trots det har 55 procent av tjänstemännen inom offentlig sektor inte blivit informerade av sin arbetsgivare. TCO anser att en lösning på problemet är att se de fackliga organisationerna som en självklar del av totalförsvaret.


– Fackliga organisationer kommunicerar dagligen med sina medlemmar och kan bidra till försvarsvilja och sammanhållning. Kompetensen och insikten kring de fackliga organisationernas betydelse i det civila försvaret behöver förstärkas. Mot den bakgrunden vill vi att de fackliga organisationernas roll i totalförsvaret förstärks och förtydligas. TCO ser sig som en självklar part i det samtalet, säger Therese Svanström.


Bakgrund

En undersökning har genomförts av Novus på uppdrag av TCO, via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat, under perioden 28 mars till 4 april 2023. Deltagarfrekvensen är 63 procent med 1 793 respondenter bland förvärvsarbetande tjänstemän 18–65 år.

Bild på Jennie Zetterström

TF Presschef

Jennie Zetterström