Arbetsmiljöfrågor är alltid viktiga – men särskilt nu

Arbetsmiljö

Blogg

2020-04-24

En stor del av det offentliga samtalet i pandemitider har kommit att handla om företag och arbetstagare som behöver och får stöd för att klara av den svåra situationen. Det är en viktig och helt nödvändig väg för att så långt som möjligt lindra de negativa effekterna för både jobb och företagande.

Många yrkesgrupper har fått byta ut skrivbordet mot köksbordet när kontoret har flyttat hem. Det är inte helt okomplicerat och jag tror även att många saknar att träffa sina kollegor – det gör jag! Men det är långt ifrån alla som jobbar hemifrån.

I TCO-förbunden finns det breda yrkesgrupper vars fysiska arbetsställe inte har förändrats i någon större utsträckning. Vårdförbundets medlemmar befinner sig i frontlinjen för att hjälpa de människor som blivit allvarligt sjuka av viruset. Bland Visions medlemmar i kommuner och regioner finns det många som även i dessa svåra tider måste gå till sina jobb för att möta medborgare och brukare. Lärarförbundets medlemmar ska bedriva undervisning och verksamhet, så att våra barn och unga i så stor utsträckning som möjligt får den utbildning de har rätt till. Poliser, tulltjänstemän, kustbevakare och försvarsanställda utför sitt arbete i vanlig ordning. Statsanställda medlemmar i Fackförbundet ST ser till att myndigheterna i Sverige fortsätter att fungera.

Arbetsmiljöfrågor är alltid viktiga. I den här situationen är de minst lika viktiga. Alla arbetstagare har rätt till en god arbetsmiljö. På de allra flesta arbetsplatser finns det väl fungerande system, där arbetstagare och arbetsgivare samverkar och arbetar systematiskt med att identifiera och eliminera risker. Men det finns också arbetsplatser där det inte finns upparbetade sätt att hantera arbetsmiljöarbetet.

Det är därför beklagligt att en majoritet i Sveriges riksdag meddelat att de kommer att stoppa regeringens förslag som skulle ha inneburit en förbättring av systemet med regionala skyddsombud. Nu riskerar både företag och arbetstagare att inte få det stöd som hade blivit möjligt med förslaget. Det är dessutom mycket oroväckande att det tycks finnas ett ifrågasättande av ett system för arbetsmiljöarbetet i form av skyddsombudsverksamheten där parterna på arbetsmarknaden tar ett stort ansvar både ekonomiskt och för fungerande tillsyn. Utan den skulle insatserna för en god arbetsmiljö minska drastiskt - om inte staten är beredd att kliva in med stora resurstillskott.

Jag tror att Coronapandemin kommer leda till att arbetsmiljöfrågor ökar i betydelse. Det skulle leda till att fler arbetstagare i Sverige får ett bättre skydd. Ingen ska behöva skadas eller bli sjuk av sitt jobb.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström