Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljö

Remissvar

2019-03-18

TCO ställer sig positivt till stora delar av Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning.

Innehållet är i flera delar lättare att ta till sig än i de gällande föreskrifterna, detta tack vare ett mer stringent språk, kortare paragrafer och användandet av punktlistor.

TCO vill dock framföra vissa synpunkter på förslaget. Bland annat hade TCO gärna sett ett tydligare tjänstemannaperspektiv och att paragrafen om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklas.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Ulrika  Hagström

Tidigare utredare: arbetsmiljö och frågor om lika möjligheter i arbetslivet

Ulrika Hagström