Både risker och fördelar med att jobba hemma

Arbetsmiljö

Debattartikel

2021-11-26

Smittspridningen ökar igen och nu införs nya rekommendationer om hemarbete. Det är viktigt att vi fortsätter hjälpas åt för att förhindra smitta. Samtidigt är det avgörande att frågor kring distansarbete blir en naturlig del av arbetsmiljöarbetet, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Distansrevolutionen under pandemin har skapat helt nya möjligheter för många anställda att utföra stora delar av sitt arbete hemifrån. Att distansarbetet är här för att stanna bekräftas i en Novus-undersökning som TCO låtit genomföra efter att Folkhälsomyndighetens rekommendationer lyftes i slutet av september. Två av tre anställda har arbetat på distans en dag i veckan eller mer. Var tredje har distansarbetat minst fyra dagar i veckan. Lärare, sjuksköterskor och poliser kommer alltid att behövas i klassrummen, i hemsjukvården och på gator och torg. Men även de kan ha arbetsuppgifter som går att utföra på distans.

Många ser fördelar – tre av fyra av de som har praktisk möjlighet vill arbeta hemifrån minst någon gång i veckan. Och de allra flesta av dem, 85 procent, har en arbetsgivare som tillåter det.

Samtidigt har många saknat det sociala umgänget med arbetskamrater. Med distansarbetet kommer också nya arbetsmiljörisker, både fysiska, organisatoriska och sociala. Vi vet till exempel att tjänstemän som jobbat hemifrån under pandemin fått mer ont i kroppen.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska samverkan ske när ändringar i verksamheten planeras. Därför måste arbetsgivare samverka med skyddsombud och anställda om hur möjligheter och risker med distansarbetet ska hanteras.

Dessvärre finns stora brister. Bara varannan anställd uppger i undersökningen att det funnits en strukturerad dialog på arbetsplatsen om villkoren för distansarbetet. Ännu färre, var fjärde anställd, har själv deltagit. Det är ett stort underbetyg. Frånvaron av delaktighet leder till sämre arbetsmiljö och drabbar i slutändan verksamheten.

Smittspridningen ökar igen och nya rekommendationer om hemarbete införs idag. Det är viktigt att vi fortsätter hjälpas åt för att förhindra smitta. Det är samtidigt helt avgörande att frågor kring distansarbete blir en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. TCO har sex råd till hur arbetsgivarna ska hantera en digital framtid som redan är här:

  • Involvera de anställda och samverka löpande med skyddsombuden om distansarbetet.
  • Utvidga möjligheterna till distansarbete, där så är möjligt och önskvärt ur de anställdas perspektiv.
  • Utrusta medarbetarna med välfungerande it-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö.
  • Förändra kontoren. När vi tillbringar mindre tid på kontoren ökar kraven på deras utformning.
  • Bygg gemenskaperna. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.
  • Motverka klyftor mellan anställda. Småpratet kring kaffemaskinen måste kompletteras med digitala motsvarigheter.

Therese Svanström, ordförande för TCO

 

Publicerad i GP 12/8 2021

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström