Checklista - Tänk på det här när ni går tillbaka till arbetsplatsen

Arbetsmiljö

Nyhet

2020-10-20

Till Skyddsombudens dag den 21 oktober 2020 har TCO och TCO-förbundens arbetsmiljönätverk tillsammans tagit fram en checklista för skyddsombud och arbetsmiljöombud. Checklistan innehåller råd och stöd inför återgång till arbetsplatsen för dem som har jobbat hemifrån under pandemin.

Dessa allmänna arbetsmiljöingångar kopplade till covid-19 är framtagna som ett stöd för skyddsombud och arbetsmiljöombud som är verksamma på arbetsplatser som helt eller delvis har varit nedstängda med anledning av covid-19, när arbetsgivaren planerar för eller beslutar om återgång till arbetsplatsen.

Det behöver högst sannolikt direkt göras en riskbedömning enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att fånga upp och hantera risker, oro och rädsla inför återgången. I kristider kan det behöva göras riskbedömningar oftare än vanligt eftersom läget hela tiden kan förändras. Samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud/arbetsmiljöombud vid riskbedömningar och beslut om åtgärder är väsentlig. Deras delaktighet är av central betydelse för hela återgångsprocessen.

Glöm inte!

Så länge Folkhälsomyndigheten anvisar att man ska stanna hemma vid första sjukdomssymtom, även om man bara känner sig lite förkyld (lista över kända symtom av covid-19 går att hitta på Folkhälsomyndighetens webbplats) ska detta tillämpas av arbetsgivaren och fullt ut respekteras av alla anställda och andra som normalt utför arbete på arbetsplatsen.

Tänk på det här när ni går tillbaka till arbetsplatsen: Checklista för skyddsombud/arbetsmiljöombud