Det här vill vi se i regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Arbetsmiljö

Nyhet

2020-10-19

Regeringens arbetsmiljöstrategi löper ut vid årsskiftet. Strategin innehåller regeringens prioriteringar på arbetsmiljöområdet de kommande åren. TCO vill särskilt betona att arbetsmiljöarbetet endast fungerar i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och att många arbetsplatser måste jobba mer med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Coronapandemin har påverkat arbetsmiljön för de flesta arbetstagare. För en stor del av TCO-förbundens medlemmar innebär det att kontoret har flyttat hem.

– Hemarbete påverkar gränserna för arbetet och gör att många upplever att arbetsmängden ökar vilket också ger upphov till stress och psykisk ohälsa, säger Therese Svanström, ordförande i TCO till Arbetsvärlden.

TCO har nyligen gjort en Novus-undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö under pandemin. Av de som har jobbat hemma svarar en av fyra att de har haft svårt att avgränsa arbetet och jobbar mer än de borde.

Viktigt system med fackliga skyddsombud

– En annan viktig fråga i detta är formerna för skyddsombudsarbetet, hur de ska ha möjlighet att utföra sina uppdrag på distans. En central fråga för TCO är också att slå vakt om systemet med fackliga skyddsombud, säger Therese Svanström till Arbetsvärlden.

Att skyddsombuden är viktiga för att upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete lokalt har blivit extra tydligt under pandemin.

TCO-förbundens medlemmar finns i många olika yrken och sektorer på arbetsmarknaden. Samtidigt som många har jobbat hemma har samhällsbärande yrkesgrupper som sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare och många andra fortsatt att gå till jobbet. Bland dem som fortsatt gå till jobbet under pandemin svarar 38 procent i TCO:s Novus-undersökning att de har fått en ökad arbetsbelastning. Bland kvinnor svarar 41 procent att arbetsbelastningen har ökat.

Vad är viktigast i framtidens arbetsmiljöarbete?

Det saknas inte utmaningar på arbetsmiljöområdet. I ljuset av coronapandemin har vikten av ett väl fungerande arbetsmiljöarbete blivit ännu tydligare.

  1. Alla arbetsgivare måste arbeta mer med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det innefattar allt från arbetsbelastning och arbetstider till inflytande och prioritering av arbetsuppgifter.
  2. Arbetsmiljöarbetet bärs av arbetsmarknadens parter tillsammans. För det krävs dels att rollen som skyddsombud är attraktiv, dels att arbetsgivare tar samverkan med fackets representanter i arbetsmiljöarbetet på allvar. 
  3. De digitala arbetsverktygen måste inkluderas i arbetsmiljöarbetet. Den kognitiva arbetsmiljön, det vill säga hur vi kan få hjärnan att må bra under arbetsdagen spelar en allt större roll i det moderna arbetslivet. 
  4. Den nya arbetsmiljöstrategin måste också bidra till en mer hållbar arbetsmiljö bland tjänstemän som arbetar under villkor där det kan vara svårt att dra en gräns mellan arbete och privatliv, och där antingen arbetsbelastningen är hög eller arbetsuppgifter och prioriteringar är oklara.

TCO:s politik om arbetsmiljö

Arbetslivets ökade krav på flexibilitet och tillgänglighet innebär hälsorisker för anställda. Dessutom skapar ojämställda arbetsförhållanden mellan kvinno- och mansdominerade yrken stora hälsoskillnader. TCO arbetar för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och för jämställda arbetsförhållanden.

En kvinna står upp och leder ett möte för fyra andra personer som sitter runt ett kontorsbord