Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Arbetsmiljö

Remissvar

2022-08-25

TCO ser det som positivt att regeringen tar initiativ till att stärka drivkrafterna för arbetsgivarna att ta sitt rehabiliteringsansvar, men pekar på risken att den som varit sjuk väljs bort och högre trösklar till arbetsmarknaden. TCO har därför utarbetat ett förslag där endast de arbetsgivare som inte tar sitt rehabansvar vid längre sjukskrivningar är med och betalar.

TCO och TCO-förbunden har i rapporten 35 förslag för en bättre sjukförsäkring föreslagit en sådan mer träffsäker form av medfinansiering som ett sätt att stärka drivkrafterna för arbetsgivarna att ta sitt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning.

 

Läs hela remissvaret

35 förslag för en bättre sjukförsäkring