Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

Arbetsmiljö

Rapport

2018-11-06

Det finns ett före och ett efter #metoo. Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier. Därför finns den här boken. Syftet är att vägleda er som är fackligt förtroendevalda. Låt boken bli en guide i detta viktiga arbete.

Boken Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet i fysisk form

Här kan du ladda ner handboken som en pdf. 

Hösten 2017 har på alla sätt kommit att bli en historisk tid  för jämställdheten i vårt land. Under #metoo spreds tusen och åter tusen vittnesmål om sexuella trakasserier, ofredanden,  kränkningar, våldtäkter och diskriminering. Det handlade till stor del om saker som hade hänt på jobbet, eller i anslutning till jobbet. Kollegor och medarbetare i bransch efter bransch klev fram och i gemensamma upprop vittnade om vad de utsatts för och krävde ett slut, en nolltolerans.

Viktigt med förebyggande arbete

Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella  trakasserier och repressalier. Ansvaret för att förhindra detta ligger  på arbetsgivaren och uppfylls genom ett förebyggande arbete. Ett aktivt förebyggande arbete kräver ständiga kontroller av arbetsförhållandena för att rensa bort allt som kan innebära risk för sexuella trakasserier och repressalier. Har misstanke om sexuella trakasserier eller repressalier kommit till arbetsgivarens kännedom är arbetsgivaren skyldig att omedelbart ingripa med utredning och vidtagande av åtgärder för att komma till rätta med problemet, både för stunden och för framtiden.

Det här är en handbok mot sexuella trakasserier. Syftet är att vägleda er som fackligt förtroendevalda i arbetet  mot sexuella trakasserier ute på arbetsplatser runt om i Sverige. Låt boken bli en praktisk guide i detta viktiga arbete.

Författare av boken är Bo Ericson i samarbete med Kerstin Olsson och TCO

Beställ tryckt version av handboken

De förbund inom TCO som önskar beställa tryckta exemplar av handboken mot sexuella trakasserier kan kontakta Andreas Beckert.

Fördjupning till Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

För arbetsgivare och fackliga organisationer och andra som vill gå djupare i frågan har vi också tagit fram en fördjupning till den här boken. Du hittar den här.