Hemarbete vanligast i Stockholms län

Arbetsmiljö

Pressmeddelande

2021-09-28

Mer än två tredjedelar av tjänstemännen i Stockholms län, 69 procent, har jobbat hemifrån huvudsakligen eller delvis under pandemin. Det är den högsta siffran i landet, följt av Södermanlands län och Uppsala län. I Norrbottens län finns den lägsta andelen. Det visar en ny undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO.

– Ett ökat inslag av distansarbete kommer att vara en bestående förändring på många arbetsplatser efter pandemin. Vi står mitt i en distansrevolution som innebär ett enklare livspussel och ett ökat självbestämmande för många anställda. Arbetsgivarna behöver samtidigt vidta åtgärder för att de nya arbetssätten inte ska skapa nya klyftor och arbetsmiljöproblem, säger Therese Svanström.

Enligt en tidigare undersökning som TCO har låtit Novus genomföra är möjligheten till distansarbete efterfrågad. Nio av tio tjänstemän som har arbetat hemma under pandemin vill fortsätta att göra det i någon form även efter att rekommendationen om hemarbete tagits bort.

– Möjligheten till ökad frihet och enklare livspussel bör inte enbart gälla vissa yrkesgrupper. Även sjuksköterskor, lärare och poliser kan ha skrivbordsarbete och andra arbetsuppgifter som går att utföra på distans, säger Therese Svanström.

Fakta om undersökningen

SCB genomförde undersökningen på TCO:s uppdrag under mars–maj 2021 bland yrkesverksamma tjänstemän i åldern 26–64 år. Urvalet uppgick till 10 000 tjänstemän och svarsfrekvensen var 43 procent. Frågan som ställdes: Om du ser till tiden från det att covid-19 började spridas i Sverige, dvs från och med början av mars 2020 och fram till idag, hur har du då arbetat? I tabellen ovan redovisas de som svarade Har huvudsakligen arbetat hemifrån eller Har delvis arbetat hemifrån. Materialet är bearbetat med hänsyn till bortfall för att representera hela populationen i målgruppen.