StartFakta och politikArbetsmiljö

Skyddsombud/arbetsmiljöombud

Skyddsombud eller arbetsmiljöombud

Arbetsmiljö

Artikel

För att få en bra arbetsplats behöver man jobba systematiskt. Arbetsmiljön är alltid arbetsgivarens ansvar men arbetet sker i samverkan med arbetstagarna. Deras representanter heter skyddsombud eller arbetsmiljöombud.

En bra arbetsmiljö är viktig både för anställda och företag/organisationen. Ingen ska behöva riskera sin hälsa på jobbet och arbetsgivaren behöver friska medarbetare. Men friska arbetsplatser uppstår inte av en slump, det är något man måste jobba systematiskt med. 

Arbetsmiljöarbetet är arbetsgivarens ansvar men arbetet sker i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett skyddsombud är arbetstagarnas representant i det arbetet och hen arbetar för både ordinarie och inhyrd personal. Skyddsombudet utses av den fackliga organisationen, eller om en sådan inte finns på arbetsplatsen av arbetstagarna själva utan inblandning av arbetsgivaren. 

Regionala skyddsombud

För privat anställda finns det även regionala skyddsombud (RSO) eller regionala arbetsmiljöombud (RAMO). De utses av den fackliga organisationen och arbetar för flera arbetsplatser främst med att aktivera och stödja arbetsmiljöarbetet på mindre arbetsplatser. De kan hjälpa till om det lokala skyddsombudet behöver stöd eller där net inte finns en skyddskommitté. Ett regionalt skyddsombud har också i uppgift att se till att man utser lokala skyddsombud. 

De regionala skyddsombuden gör varje år cirka 55 000 arbetsplatsbesök, vilket kan jämföras med Arbetsmiljöverket som besöker 3000-5000 mindre företag per år. Det gör att de regionala skyddsombuden har stor erfarenhet från många olika arbetsplatser inom samma bransch, vilket ger extra goda kunskaper om den branschen, något som brukar uppskattas av småföretagare. 

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg