TCO välkomnar bättre förutsättningar för regionala skyddsombud

Arbetsmiljö

Pressmeddelande

2022-09-02

Idag presenterades en utredning som bland annat föreslår ökad statlig finansiering för regionala skyddsombud (RSO) och ger förslag på hur förutsättningarna för ombuden kan stärkas. TCO välkomnar utredningens förslag som kan bidra till bättre arbetsmiljö på flera arbetsplatser.

– Friska arbetsplatser uppstår inte av en slump. På arbetsplatser där arbetsmiljöarbetet ska påbörjas och där det behövs stöd är regionala skyddsombud med sina breda kunskaper om arbetsmiljöfrågor en viktig resurs. Därför är det positivt att utredningen ger förslag på hur deras roll kan stärkas, säger Therese Svanström, TCO:s ordförande.

Regionala skyddsombud (RSO) besöker arbetsplatser och ger råd, stöd och utbildar lokala skyddsombud i arbetsmiljöarbetet. De hjälper även till att få i gång och utveckla ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete som drivs lokalt, vilket det kan finnas ett särskilt behov av på mindre arbetsplatser utan fungerande arbetsmiljörutiner eller företagshälsovård.

Skyddsombudens arbete är nödvändigt för att förebygga stress och minska psykisk ohälsa. I förlängningen kan deras arbete rädda liv, även i tjänstemannayrken.

– Alldeles för många blir idag sjuka av sitt jobb och vi vet att många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö. Detta i ett läge där det dessutom är stor brist på arbetskraft. Då är det viktigt att lokala skyddsombud får ett starkt stöd och att det finns ett arbetsmiljöarbete även där lokala skyddsombud inte finns. Här spelar de regionala skyddsombuden en viktig roll, säger Therese Svanström.

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez