Vi håller i och håller ut även denna påsk

Arbetsmiljö

Blogg

2021-04-01

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Många av TCO-förbundens medlemmar, 6 av 10, har fortsatt jobba på sina arbetsplatser då deras yrken inte kan utföras på annat ställe. Vi ser också i de undersökningar vi har gjort att dessa grupper har fått en tuffare arbetssituation än tidigare. Mer och fler nya arbetsuppgifter har pressat situationen. Samtidigt är det gruppen som jobbat vidare på arbetsplatsen som i minst utsträckning upplever att samarbetet med kollegor försämrats.

Under hela året har TCO och TCO-förbunden visat att fackföreningsrörelsen gör skillnad - både i vanliga tider och i kristid. Medlemsförbunden i TCO har jobbat stenhårt för att genom både kortidsavtal, krisavtal, rådgivning, stöd och andra insatser bistå medlemmar som på olika sätt drabbats och bidragit till att Sverige som land klarat sig igenom krisen så bra som möjligt.

TCO har redan från första veckan bedrivit ett aktivt påverkansarbete mot politiken som handlat om allt från stöd till de sektorer som drabbats värst ekonomiskt – både privat och offentligt – av krisens följdverkningar. Men också i stödet till individer som drabbats av sjukdom, arbetslöshet, behov av omställning och så vidare.

Det har minst sagt varit ett annorlunda år. Och frågan är hur det kommer att påverka hur vi jobbar framöver. Jag hoppas att vi kommer lära oss och ta med oss det som fungerat bra. Jag saknar och tror att vi behöver jobba mer tillsammans när vi kan igen. För att jobba väl ihop som team krävs att vi ses och många frågor går att lösas enklare när vi ses vid skrivbord och kaffeautomater. Forskningen har också visat att den viktiga kreativiteten blir lidande när vi ses digitalt.

Å andra sidan har jag upplevt i flera möten jag deltagit i att närvaron och antalet som kan vara med när vi har till exempel årsmöten eller andra tillställningar digitalt ökar. Enkelheten i att vara med i möten hemifrån ökar möjligheten. Kanske är digitaliseringen i det avseendet en möjlighet för att öka kunskapsinhämtandet, det levande samtalet och en stark föreningsdemokrati. Viktiga värden för en stark och livaktig fackföreningsrörelse.

Jag funderar mycket på hur den förändring som sker och har skett i arbetslivet på kort tid kommer påverka på lång sikt. Vad kommer vi snart göra på samma sätt som vi gjorde innan och vad kommer vi för alltid göra annorlunda?

Och hur det än blir hoppas jag att vi snart har möjligheten att själva – oberoende av ett virus – kan bestämma på vilket sätt vi tror att vi jobbar bäst, var och en för sig och tillsammans. Men innan dess får vi fira ännu en påsk med annorlunda arbetsvillkor och begränsad möjlighet till vila och återhämtning för många grupper och begränsad möjlighet att träffa nära och kära. Vi håller helt enkelt i och ut, även denna påsk.

Trots det. En riktigt glad påsk önskar jag er alla!

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström