ST och TCO: ”Driv inte fram en tystnads­kultur, Örbrink”

Demokrati

Debattartikel

2022-10-10

Att låta påskina att offentliga tjänstemän ostraffat begår mängder av fel är inte korrekt och gagnar inte heller tilliten mellan medborgare och myndigheter. Det skriver Britta Lejon, ordförande i ST, och Therese Svanström, ordförande i TCO, i en replik i Svenska Dagbladet.

KDU:s ordförande Nike Örbrink vill på SvD Debatt slå ett slag för ansvars­utkrävandet och riktar sin frustration mot tjänste­männen. Så vi tar det igen:

Jo, det finns (fortfarande) ett system för att utkräva ansvar från tjänstemän. Sant är att det reformerades på 70-talet, men lagstiftningen ger fortfarande möjlighet att ställa offentliga tjänstemän till svars såväl straff­rättsligt som disciplinärt.

Jo, frågan har utretts under den gångna mandat­perioden efter riksdagens tillkänna­givande, och slutsatsen var entydig och glasklar, det finns inget behov av ytterligare en reform.

I likhet med Moderaternas tidigare utspel i denna fråga är det lite oklart vad det egentligen är som Örbrink vill åt. Exemplen som lyfts fram om att ett utvidgat straff­ansvar skulle vara eftersträvans­värt handlar oftast om tjänstemän som lojalt genomför politiskt fattade beslut – som ogillas av de politiska motståndarna. Kritisera besluten, men låt tjänste­männen vara, de gör bara sitt jobb.

Självklart ska tjänstemän följa de politiska beslut som fattats, och självklart ska det finnas påföljder om besluts­genomförandet med avsikt eller av oaktsamhet inte görs korrekt. Men vi befarar att det finns en annan bakomliggande aspekt på detta och liknande utspel.

Nyligen visade Sören Holmberg vid SOM-institutet att förtroendet för myndigheterna är betydligt lägre bland borgerliga väljare än bland vänster­väljare, en skillnad som uppstått under senare år. Då ligger tanken nära till hands att tro det är just dessa tanke­strömningar som Örbrink vill fånga upp med idén om fler straff­rättsliga påföljder för offentliga tjänstemän, att det här är ett sätt att appellera till väljare som av olika anledningar är missnöjda med det offentliga.

Det är olyckligt ifall förtroendet för våra gemensamma institutioner minskar, i synnerhet om misstroendet är mer utbrett på den ena eller andra politiska sidan. Den tillit som traditionellt präglat förhållandet mellan medborgare och myndigheter/stat i Sverige är en av våra största tillgångar som samhälle. Att låta påskina att offentliga tjänstemän ostraffat begår mängder av fel på olika håll och nivåer är varken korrekt eller gagnar denna tillit. Det leder också till att medarbetare i det offentliga blir rädda för att fatta beslut och att besluts­fattandet därför kan ta längre tid, eller att de blir rädda för att yppa något om att någon del har blivit fel.

Vi är däremot helt eniga med Örbrink om att medborgarna ska ha inblick i och möjlighet att utkräva ansvar från våra offentliga institutioner. Det säkerställer vi bäst genom att värna öppenheten och transparensen och inte låta tystnads­kulturen lägga sig som en våt filt över förvaltningen.

Britta Lejon
förbundsordförande Fackförbundet ST

Therese Svanström
ordförande TCO

Läs artikeln på svd.se

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström