Försvara demokratin mot nutidens hot

Demokrati, Valet 2022

Artikel

Poliser, sjuksköterskor och anställda på olika myndigheter utsätts allt oftare för hot och våld i sina arbeten. Även journalister och kulturutövare drabbas. Det sker mot bakgrund av en urholkad tillit till samhällsinstitutioner som underblåses av populism och faktaresistens.

Reglerna mot hot och våld mot yrkesutövande måste skärpas och de offentliga tjänstemännens ställning stärkas. Yttrandefriheten och pressfriheten måste skyddas mot både ingrepp från staten och hot från privatpersoner. Public service-mediernas oberoende måste värnas i grundlagen för att säkra tillgången till en allsidig och oberoende journalistik.

TCO:s förslag

  • Svensk lag bör slå fast allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier.
  • Arbetsgivarens ansvar för hot och våld från tredje man, det vill säga från till exempel kunder, patienter och elever, måste förtydligas och förstärkas i både arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen.
  • Yttrandefriheten och pressfriheten måste skyddas mot både ingrepp från staten och hot från privatpersoner. Public service-mediernas oberoende måste värnas i grundlagen för att säkra tillgången till en allsidig och oberoende journalistik.

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan