TCO: Var fjärde tjänsteman i offentlig sektor utsatt för hat, hot och våld

Demokrati

Pressmeddelande

2023-06-20

Närmare var fjärde tjänsteman i offentlig sektor har utsatts för hat, hot och våld från bland annat patienter och medborgare. Det visar en ny rapport från TCO. Direkta hot på jobbet är vanligast, och var femte har utsatts för våld som knuffar eller slag.

– Jag är oroad över att hot och våld mot sjuksköterskor, socialsekreterare, poliser och handläggare på myndigheter normaliseras och blir vardag. Det måste få ett stopp. Utvecklingen skadar inte bara tjänstemännen själva. Det försvårar också rekryteringen till välfärden och är ett reellt hot mot demokratin, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

TCO:s nya rapport visar att 23 procent av tjänstemännen i offentlig sektor har utsatts för hat, hot och våld från tredje person de senaste fem åren. Det är vanligare att kvinnor utsätts, 26 procent jämfört med 19 procent av männen. Närmare varannan, 46 procent, har en kollega som utsatts.

Störst andel av tjänstemännen har utsatts för direkta hot på jobbet. Över hälften, 56 procent, har svarat det. Var fjärde har fått hat och hot via mejl, och var femte har upplevt fysiskt våld som till exempel knuffar eller slag.  

De som står bakom hoten och våldet kan vara patienter, medborgare, sökanden och andra som har kontakt med tjänstemän i exempelvis vården, på myndighet eller i en kommun.  Syftet kan vara att till exempel få medicin utskriven eller att påverka tjänstemannens handläggning eller beslut. Det är sådant som betecknas otillåten påverkan.

Att hat, hot och våld kan påverka tjänstemännens arbete bekräftas i TCO:s rapport. Av de som utsatts svarar tre av tio att det fått följder. Det handlar bland annat om tjänstemannen inte vill arbeta ensam eller undviker vissa ärenden. Ännu så länge påverkas beslutsfattande och handläggning i begränsad omfattning. Det är ett styrkebesked från tjänstemännen och demokratin, menar TCO.

– Tjänstemännen är i en mycket utsatt situation. Hot och våld kryper ofta tätt inpå privatlivet. Nu måste både arbetsgivare och regeringen göra mer för att skydda dem. Vi vill se en nationell strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet. Ingen ska ensam behöva stå upp för sin rätt till en trygg och säker arbetsmiljö, säger Therese Svanström.

Bakgrund

TCO:s rapport bygger bland annat på en Novus-undersökning som har genomförts på uppdrag av TCO, via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat, under perioden 28 mars till 4 april 2023. Deltagarfrekvensen är 63 procent med 1432 respondenter bland offentliganställda tjänstemän.

Ny rapport: Hatad och hotad i demokratins tjänst II

Rapporten fokuserar på tjänstemän i offentlig sektor. Hur vanligt det är att drabbas av hot eller våld på jobbet och hur det tar sig uttryck. Innehåller även  TCO:s förslag för att skydda tjänstemän mot hot och våld i arbetslivet. 

Bild på Jennie Zetterström

TF Presschef

Jennie Zetterström