Webbinarium: Hot och våld mot offentliga tjänstemän – vad behöver göras?

Demokrati, Arbetsmiljö

Event

2024-05-22

Ingen ska behöva utstå hot, våld och trakasserier på grund av sitt arbete. Det är också en viktig signal att den här typen av handlingar inte tolereras i ett demokratiskt samhälle. Hur får vi bukt med problemen med hot och våld mot offentliga tjänstemän? Se TCO:s webbinarium där experter, politiker och fackliga företrädare stöter och blöter detta.

I januari i år överlämnade Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet sitt betänkande med förslag om bl.a. nya brottsrubriceringar, utvidgad kriminalisering och strängare straff.

Är dessa straffrättsliga åtgärder tillräckliga för att få bukt med problemen med hat, hot, våld och trakasserier i arbetslivet, eller behövs det också annat?

Medverkande

Therese Svanström, ordförande TCO

John Ahlberk, utredare Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet

Johan Lindgren, ordförande Tull-Kust

Sonia Koppen, ledamot Visions förbundsstyrelse

Emil Skoglund, styrelseledamot Vårdförbundet Stockholm

Sara Göransson, fil. dr och ämnesexpert arbets- och organisationspsykologi

Petra Andersson, ambulanssjukvårdare och samordnare kamratstöd inom ambulanssjukvården i Region Skåne

Martin Andreasson (L), statssekreterare hos biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

Patrik Lundqvist (S), riksdagsledamot

TCO:s remissvar på betänkandet Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

Utöver förbättringarna på det straffrättsliga området, som TCO välkomnar och hoppas genomförs, vill TCO påpeka att fokus på förändringar i arbetsmiljölagstiftningen och förebyggande arbete är minst lika centralt, för att förhindra att hotfulla situationer överhuvudtaget uppstår.

Rapport: Hatad och hotad i demokratins tjänst II

Närmare 1 av 4 tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hat, hot eller våld de senaste fem åren. Nära hälften har sett en kollega utsättas. Vanligast är direkta hot på jobbet. Därefter hot eller hat via mejl och fysiskt våld.

Bild på Agnes Brandemark

Kommunikatör

Agnes Brandemark