Fler dubbeldagar ökar inte jämställdheten

Jämställdhet

Debattartikel

2023-04-17

Fler dubbeldagar är som bäst ett kraftfullt slag i luften. I värsta fall bidrar till minskad jämställdhet, skriver  Therese Svanström, ordförande för TCO i en replik på Aftonbladet debatt. 

Regeringen och SD har gett besked att antalet dubbeldagar ska fördubblas och kunna tas ut under längre tid.

Inget snack om saken att det behövs kraftfulla reformer för att öka jämställdheten, inte minst i föräldraförsäkringen. Men regeringens förslag om fler dubbeldagar har tveksamma effekter och är inte rätt väg att gå.

Dubbeldagarna infördes med gott syfte. Att ge föräldrar möjlighet att dela ansvar under första levnadsåret och därigenom öka jämställdheten.

Få använder dubbeldagar idag

Men endast 3 procent av föräldrarna har använt alla 30 dubbeldagar. Två tredjedelar av föräldrarna har inte använt några dubbeldagar alls.

Ingenting tyder på att det är dubbeldagarna man ska rikta in sig på för att förbättra jämställdheten. För så gott som alla föräldrar verkar 30 dagar snarare vara tillräckligt.

Med hänvisning till en forskningsstudie lyfter partiledarna kvinnors hälsa som en anledning att öka antalet dubbeldagar. Men i den finns inget som indikerar att fler dubbeldagar högre upp i barnens ålder skulle förbättra nyblivna mammors hälsa ytterligare.

Och blir en mamma sjuk efter förlossningen har hon givetvis möjlighet att vara sjukskriven samtidigt som barnets andra förälder kan vara hemma med föräldrapenning.

Risk att kvinnor kompenserar med obetald föräldraledighet

Vi ser också en risk att uttag av fler dubbeldagar kan föra med sig att kvinnor kompenserar detta genom att ta ut mer obetald föräldraledighet för att barnen ändå ska kunna vara hemma lika länge. Detta eftersom föräldrarnas totala tid hemma med betald föräldraledighet minskar när dubbeldagar tas ut.

En sådan utveckling skulle styra bort från målet om ekonomisk jämställdhet, i stället för mot målet. Vi vet att kvinnor redan i dag tar en stor del obetald föräldraledighet och att det spär på ojämställdheten.

Tredela föräldraförsäkringen

En reform som skulle ge verklig effekt på jämställdheten är att införa en tredelad föräldraförsäkring där en tredjedel var vigs åt vardera föräldern och där föräldrarna själva bestämmer över den sista tredjedelen.

Det skulle stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och bidra till att kvinnor får högre inkomster. Det är en förändring som skulle leda till jämställdhet på riktigt.

Det är positivt att regeringspartierna och SD talar gott om föräldraförsäkringen, men det behövs verkliga reformer för att den ska främja jämställt föräldraskap och ekonomisk jämställdhet.

Fler dubbeldagar är som bäst ett kraftfullt slag i luften. I värsta fall bidrar till minskad jämställdhet.

Läs artikeln på aftonbladet.se

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström