Fler medlemmar är bättre för alla

Partsmodellen

Blogg

2021-02-12

Den svenska modellen skapas varje dag på landets arbetsplatser. Villkoren för arbetsmarknaden formas i en ständig dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare, representerade av sina fackliga organisationer. Vi pratar med varandra.

Mängder av frågor stöts och blöts för att medarbetarna ska må bra och kunna bidra till goda resultat. När arbetstagarnas intressen tas till vara skapas förutsättningar för sunda och livskraftiga arbetsplatser. Det är en framgångsmodell som i decennier har levererat tillväxt och reallöneökningar. Samtidigt.

Modellen bygger på övertygelsen om att vi är starkare tillsammans. Kraften bakom fackets förslag, idéer och krav på schyssta villkor är lika stor som summan av de personer som facket representerar.

Kort sagt – vi behöver vara så många medlemmar som möjligt i facket. Därför är jag mycket glad över att TCO:s medlemsförbund nu upplever en rekordstor tillströmning av nya medlemmar. Ett engagerat rekryteringsarbete ligger bakom trenden, som förstärks av det krisläge som har slagit mot arbetsmarknaden.

Under pandemin är det fler som ser värdet av facklig organisering. Det gör facket starkare. Av samma anledning är det positivt att fler arbetsgivare väljer att teckna kollektivavtal. Exempelvis uppger arbetsgivarorganisationen Almega att de har fler medlemmar än någonsin.

Den svenska partsmodellen är värd att värnas. När den fungerar som bäst, när dialogen fungerar, då fungerar också resten av verksamheten. Det är ett vinna/vinna-upplägg som vi måste lägga tid och kraft på att försvara, förbättra och utveckla.

Från fackligt håll stärker vi modellen genom rekrytering och organisering. Arbetsmarknaden mår bra av stötandet och blötandet, den dagliga dialogen och förhandlingen. För att kompromissviljan och sökandet mot gemensamma lösningar ska leda till förändring krävs det starka och välorganiserade parter.

Jag vill avsluta med en enkel uppmaning. Ställ frågan till dina arbetskamrater, familj och vänner: Du är väl också med i facket? För ju fler vi är, desto bättre. För alla.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström