Varför ska jag jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal?

Partsmodellen

Blogg

2019-11-14

Det finns många, många skäl till varför du ska välja att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal. Några av de skälen är alla de försäkringar som ingår i kollektivavtalet. De flesta kan inte klara sin ekonomi om något allvarligt händer utan hjälp av kollektivavtalets försäkringar.

Det finns många, många skäl till varför du, om du har möjlighet, ska välja att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal.

Några av de skälen är alla de försäkringar som ingår i kollektivavtalet. Det är försäkringar som fackförbund tillsammans med arbetsgivare har förhandlat fram att omfatta alla som arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal. Du behöver inte vara med i facket för att omfattas men du måste arbeta på en arbetsplats som har kollektivavtal.

I kollektivavtalet finns det försäkringar för att skydda dig, för att ge dig trygghet.

Det finns försäkring för om du blir sjuk. Du får ersättning utöver det du får från försäkringskassan. Det är av enormt stor betydelse om du blir långvarigt sjuk.

Och det finns försäkring som ger dig ersättning om du blir skadad när du arbetar.

Och det finns försäkringar för om du blir uppsagd. Du får ersättning utöver det du får från a-kassan. Och dessutom hjälp med att hitta ett nytt jobb.

Och det finns försäkringar för om du får barn. Du får mer i ersättning när du är föräldraledig än ersättningen från försäkringskassan.

Och det finns försäkringar som hjälper dina efterlevande ekonomiskt om du skulle dö.

Ofta gäller försäkringarna för alla som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal redan efter en ganska kort tid på arbetsplatsen men ibland kan det krävas mer för att kvalificera sig för en kollektivavtalad ersättning. Vid till exempel uppsägning är det vanligt att man ska ha fyllt 40 år och ha jobbat minst fem år inom avtalsområdet för att vara kvalificerad för ersättning utöver a-kasseersättningen. Och uppsägningen ska bero på arbetsbrist.

Det är viktigt att veta vilket skydd man har för olika livshändelser. Försäkringarna betyder mycket i ekonomisk förstärkning för många. Många blir en dag föräldralediga. Många kan också bli sjuka en längre tid. Och många får tyvärr också arbetsskador, blir uppsagda eller så kan någon i en familj dö före pensionsåldern. Hur klarar familjen sin ekonomi då?

Men om man inte vill ta reda på viket skydd man har när något händer, så kan man ändå lita på att kollektivavtalet hjälper till, och skyddar. Ersättningarna från kollektivavtalets försäkringar har en stor betydelse för hushållets ekonomi.

De kollektivavtalade lösningarna har funnits länge. De är robusta och pålitliga. De försvinner inte om det blir en lång lågkonjunktur. De finns där.

Härom dagen hade AFA-försäkring ett seminarium där de redogjorde för arbetsplatsens försäkringar. Vi på TCO har också skrivit en rapport där vi visar vilket skydd man har från det allmänna och från kollektivavtalet vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet. Och vid arbetslöshet, även från fackets inkomstförsäkring. Och visar, genom att illustrera med två typhushåll, hur hushållens ekonomi påverkas vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet med och utan kollektivavtalets försäkringar. Läs mer i rapporten Tryggheten, staten och partsmodellen.

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart