Varför ska jag som arbetsgivare teckna kollektivavtal?

Blogg

2019-11-14

Att värna sina anställda, att vara en medveten och ansvarstagande arbetsgivare ger signaler om att vara en seriös arbetsgivare. Kollektivavtal värnar de anställda.

Att värna sina anställda, att vara en medveten och ansvarstagande arbetsgivare sänder signaler om att vara en seriös arbetsgivare. Kollektivavtal värnar de anställda. Det är när saker händer i de anställdas liv, dvs. när de anställda behöver kollektivavtalets skydd, som och det märks om skyddet finns eller inte finns. Det är också då de anställda kommer börja prata med familj, vänner och bekanta om arbetsgivaren och den hjälp och det stöd som man fått eller inte fått. Det är då arbetsgivarens varumärke kan stärkas eller stjälpas.

Det finns flera skäl till varför du som arbetsgivare ska välja att teckna kollektivavtal. Ett mycket starkt skäl är att det finns många skäl för arbetstagaren att välja en arbetsgivare som har kollektivavtal.

Några av de skälen är alla de försäkringar som ingår i kollektivavtalet. Det är försäkringar som fackförbund tillsammans med arbetsgivare har förhandlat fram att omfatta alla som arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal.

I kollektivavtalet finns det försäkringar för att skydda den anställde, för att ge den anställde ekonomisk trygghet.

Det finns försäkring för om den anställde blir sjuk. Den anställde får då kollektivavtalad ersättning utöver ersättningen från försäkringskassan. Den kollektivavtalade ersättningen kan ha väldigt stor ekonomisk betydelse vid långvarig sjukdom.

Och det finns försäkring som ger den anställde ersättning vid arbetsskada.

Och det finns försäkringar som gäller om den anställde blir uppsagd. Den anställde kan då få ersättning utöver ersättningen från a-kassan.

Och det finns försäkringar som gäller när den anställde får barn. Den anställde får då mer i ersättning vid föräldraledighet än ersättningen från försäkringskassan.

Och det finns försäkringar som hjälper den anställdes efterlevande ekonomiskt om den anställde dör.

De kollektivavtalade lösningarna har funnits länge. De är robusta.

Häromdagen hade AFA-försäkring ett seminarium där de redogjorde för arbetsplatsens försäkringar. Vi på TCO har också skrivit en rapport där vi visar vilket skydd man har från det allmänna och från kollektivavtalet vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet. Och vid arbetslöshet, även från fackets inkomstförsäkring. Och hur hushållens ekonomi påverkas vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet med och utan kollektivavtalets försäkringar, genom att illustrera med två typhushåll. Läs mer i rapporten Tryggheten, staten och partsmodellen.

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart