3 frågor om riktålder till TCO:s pensionsexpert

Pension

Blogg

2024-02-20

Under våren släpper TCO ett gäng rapporter där vi diskuterar hur väl politikens ambitioner om höjd ålder för pensionering stämmer överens med hur människor avser att agera. I fokus står riktålder för pension. Men vad är detta? Och varför är det ett problem – som visade sig i den första rapporten – att hälften av tjänstemännen planerar att gå i pension före riktåldern?

Vad är riktålder?

­– Förenklat kan man säga att riktåldern motsvarar det som tidigare var 65 år, alltså den ålder då man förväntas gå i pension. Samtidigt får man säga att 65-årsnormen var betydligt starkare än vad normen kring riktåldern är.

Riktåldern år 2023 är 66 år och kommer 2026 att höjas till 67 år enligt beslut från riksdagen. Därefter kommer den sannolikt att höjas något mer efter 2029.

Varför har riksdagen beslutat att höja riktåldern?

– Vi lever allt längre – och det är såklart glädjande – men det innebär att vi måste förlänga arbetslivet för att behålla något slags balans. I och med att vi lever längre så ökar andelen äldre och då behöver andelen i arbetsför ålder också öka i samma takt.

Varför är det ett problem att så många planerar att gå i pension före riktåldern?

– Det har dels konsekvenser för individerna som riskerar låg pension om de lämnar arbetslivet tidigare än riktåldern. Men sedan har det också samhälleliga konsekvenser, i och med att andelen i arbetskraften minskar samtidigt som andelen icke-arbetande ökar. Vi förutser framtida brist på arbetskraft både i välfärdssektorn och i privat sektor. Här har vi stora framtida behov av kompetent och erfaren arbetskraft, som blir svår att ersätta om många lämnar tidigt.

 

 

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana