Fina ord inte nog – nu krävs handling, Tenje

Pension

Debattartikel

2023-01-26

Slutreplik: Det är glädjande att socialförsäkringsminister Anna Tenje delar uppfattningen att livsinkomstprincipen är utgångspunkten för pensionssystemet. Men frågan är hur värdefull en princip är när allt färre omfattas av den. För en mycket stor grupp stämmer det helt enkelt inte att ett längre arbetsliv lönar sig i ett pensionsperspektiv.

Allt för mycket tyder på att livsinkomstprincipen endast är en teoretisk konstruktion – verkligheten ser annorlunda ut.

Andelen med garantipension stiger dramatiskt, och fler än varannan pensionär över 66 år kommer att få garantipension i år. Lägger vi till antalet pensionärer med inkomstpensionstillägg försvinner kopplingen till arbetslivets inkomster än mer.

Finns ursprungstanken om ett pensionssystem som ska vara livsinkomstbaserat kvar när inte ens hälften av befolkningen omfattas av den principen?

TCO har pekat på problemet under hela den tid som föregick beslutet om inkomstpensionstillägget som pensionsgruppen samlat stod bakom.

Viktigare än att titta bakåt på det som varit är nu initiativ som bryter den nuvarande ordningen.

Väntar regeringen och pensionsgruppen för länge kommer allt för många att anpassa sig till att det inte spelar någon större roll hur mycket eller länge man arbetat – pensionen blir ungefär densamma i alla fall.

Därför är det dags att ta initiativ till en lösning som förenar tanken med rättvis pension för de som har arbetat och ett grundskydd för de som av olika anledningar inte gjort det.

Vi måste få handling bakom orden från både Anna Tenje och övriga partier i pensionsgruppen om att det ska löna sig att ha arbetat ett helt liv.

Therese Svanström, ordförande i TCO

Slutrepliken i Aftonbladet

Det lönar sig allt sämre att ha jobbat hela livet

Med tilläggen som gjorts utanför pensionssystemet lönar det sig nu allt sämre att ha arbetat ett helt arbetsliv. Nu behöver obalansen rättas till och pensionssystemet stärkas.

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström
Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström