Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pension

Blogg

2021-06-15

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Den senaste tiden har jag deltagit i flera samtal arrangerade av Svensk Försäkring, PRO och SKPF Pensionärerna, och av oss på TCO själva. Utgångspunkterna för diskussionerna om pensionssystemet skiljer sig åt, men den gemensamma nämnaren från alla är viljan att bidra till en dräglig tid som pensionär och att hitta lösningar som gör det möjligt på olika sätt. 

Jag medverkar gärna i diskussioner om pensionssystemet för att jag vill att TCO ska bidra till lösningar för att skapa en så god tid som pensionär som möjligt. En av de viktigaste utgångspunkterna är att vi har ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart, med en stabil finansiering och som inte blir föremål för stora förändringar och oförutsägbarhet beroende på politisk majoritet. 

Basen för det är en allmän pension som levererar en tillräckligt stabil bas. Kompletterat med kollektivavtalade tjänstepensioner som arbetsmarknadens parter förhandlat fram ska detta utgöra en trygg grund för en blivande pensionär. Men för att komma dit behöver vi ändra i vissa delar.  

TCO har länge tyckt att pensionsavgiften behöver höjas från de 17,21 procent som nu är fallet till de 18,5 procent som var tanken när dagens pensionssystem sjösattes. En sådan justering skulle få effekter framförallt på kommande generationer av pensionärer, och då främst för medelinkomsttagare enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten.  

Vi ser också att vi behöver ett arbetsliv som bättre tar till vara äldres kompetens och motverkar diskriminering av äldre. I dagarna lämnade TCO sitt remissvar på utredningen Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre” som just handlar om åtgärder för att gynna ett deltagande av äldre i arbetslivet. Några av dessa handlar om att skapa en tillräckligt god arbetsmiljö, att rätt kompetensutveckling erbjuds under arbetslivet och att möjlighet att ställa om ifall det behövs finns. 

Vi vill också att avsättningarna vid sjukdom, arbetslöshet och vård av barn grundas på bakomliggande inkomst. Premiepensionssystemet behöver även det fortsatt reformeras och en insättningsgaranti skulle utgöra ett viktigt skydd för den enskilde.  

Även om det finns behov av utveckling av dagens pensionssystem så är det viktigt att politiken fortsatt orkar vara långsiktig, och genom kompromissande hittar lösningar med brett stöd i riksdagen. För att garantera också kommande pensionärer en möjlighet att förutse vad som väntar.  

Det kan tyckas vara en lite trist och återhållsam utgångspunkt. Men jag tror att var och en som funderar en stund över alternativet – ett pensionssystem som inte är finansierat över tid, där villkoren kan ändras över en natt beroende på vilken politisk majoritet som styr. Det gör ingen pensionär eller blivande pensionär tryggare. Och det vinner i längden inte heller några val.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström