Regeringen gör om pensionsmissen igen

Pension

Debattartikel

2023-09-05

I dag aviserade regeringen att skatten för pensionärer sänks med sammanlagt två miljarder kronor i kommande budget. Det är bra, och helt nödvändigt, att regeringen vill gynna ekonomin för svenska pensionärer. Inflationen slår hårt mot pensionärer och det är många som vittnar om svårigheten att få pengarna att räcka till det allra nödvändigaste som mat och hyra. Att fler pensionärer får mer pengar över i plånboken är ett välkommet besked, men det måste göras långsiktigt och stabilt genom att stärka pensionssystemet.

Publicerad i Aftonbladet 5/9 2023. 

Att lägga allt fokus på att enbart göra förändringar i skattesystemet är fel prioritering.

Regeringen upprepar samma misstag som gjordes av tidigare regering när förbättringar sker utanför det ordinarie pensionssystemet och därför blir mycket skörare och mer oförutsägbara då det kan förändras i samband med varje budget.

Att en så grundläggande och långsiktig fråga som utformningen av pensionssystemet och villkoren för dem som gått i pension blir en del av den årliga budgetprocessen skadar i slutändan dagens och morgondagens pensionärer som inte kan planera sin pension och framtida ekonomi.

TCO har länge drivit frågan om höjd avsättning till pensionssystemet jämte reformer för att fler ska orka och vilja arbeta längre.

Alla ska kunna leva på sin pension. Men det allmänna pensionssystemet får allt svårare att infria förväntningarna om ett utfall som motsvarar minst 60 procent av slutlönen.

Den långsiktiga trenden med fallande allmänna pensioner beror i huvudsak på att vi lever allt längre. Men med ökande förväntad livslängd riskerar kompensationsgraden att sjunka. Att kompensera för fallande pensioner med ett längre arbetsliv räcker en bit – men inte hela vägen.

Om även kommande generationer ska få en pensionsnivå i det allmänna pensionssystemet, som motsvarar minst 60 procent av slutlönen, krävs en kombination av längre arbetsliv och högre avgifter till pensionssystemet.

En bärande del i pensionssystemet är principen om att det ska vara arbetsinkomsterna som är grunden för pensionen.

För att kunna värna de utgångspunkter som pensionssystemet vilar på måste det fattas genomarbetade beslut i bred politisk enighet och inte genom årliga budgetutspel.

TCO föreslår att pensionsrätten och avgiften till den inkomst­relaterade allmänna pensionen behöver höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent av inkomsten. En sådan höjning skulle öka inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet med sju procent och höja pensionsnivån i motsvarande grad.

När riksdagen öppnar igen efter sommaruppehållet är vår förväntan att äldre- och socialförsäkringsministern tar ansvar för att skapa bred parlamentarisk samling med målet att långsiktiga och stabila förutsättningar för pensionen läggs fast. Det förtjänar Sveriges pensionärer både nu och i framtiden.


Therese Svanström, ordförande TCO

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström