TCO: Så kan pensionssystemet stärkas

Pension

Pressmeddelande

2022-11-21

Onsdag 23 november träffas den parlamentariska pensionsgruppen för första gången sedan valet. Det är viktigt att pensionsfrågorna nu hanteras mer långsiktigt och förutsägbart än under förra mandatperioden. Inför mötet presenterar TCO en ny rapport som visar hur pensionen kan stärkas samtidigt som grundtankarna i pensionsöverenskommelsen och det nuvarande pensionssystemet värnas.

– Det är viktigt att inkomstpensionen stärks. Det är också viktigt att formerna hur det görs är mer kontrollerade än på vilket sätt pensionsfrågan hanterades i våras. Nu behöver partierna ta sig samman och se till att få en omstart av arbetet inom ramen för en pensionsarbetsgrupp där breda och långsiktigt stabila förutsättningar för pensionen läggs fast, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Idag ökar livets längd mer än arbetslivet. Därför blir den allmänna pensionen inte tillräckligt hög. Detta är skälet till att TCO vill höja avsättningen till pensionssystemet vid sidan av reformer för att fler ska orka och vilja arbeta längre.

Pensionssystemet levererar inte tillräckligt

– Pensionssystemet levererar idag inte tillräckliga pensioner. I grunden är systemet väl utformat, men det är dags att införa reformer som höjer inkomstpensionen. Vi vill höja pensionsrätten och avgiften till den inkomstrelaterade allmänna pensionen från dagens 17,21 procent till 18,5 procent av inkomsten. Det är viktigt att ordningen att de som arbetat och betalat skatt under arbetslivet får en nivå på inkomsten som är högre än de som inte gjort det återställs, säger Therese Svanström.

Så här kan pensionssystemet stärkas

I rapporten ”Höj den allmänna pensionen” presenteras hur det allmänna pensionssystemet kan stärkas. TCO:s förslag innebär en förstärkning av pensionssystemet som höjer utgående pensionerna. I och med detta kommer utgående inkomstpension, pensionsbehållning och tillkommande pensionsrätter att ligga på nivå cirka sju procent högre än före avgiftshöjningen. TCO vill också se ett regelverk om hur överskott i pensionssystemet ska hanteras.

Höj den allmänna pensionen – Så kan pensionssystemet stärkas

Pensionssystemet är i huvudsak bra utformat. Men den allmänna pensionen blir inte tillräckligt hög. Därför vill TCO  höja avsättningen till pensionssystemet vid sidan av reformer för att fler ska orka och vilja arbeta längre. 

Bild på Jonas Mellqvist

Kommunikationschef

Jonas Mellqvist