På DN debatt: TCO vill stärka den allmänna pensionen

Pension

Debattartikel

2022-05-21

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

TCO har tre förslag som sammantaget löser den uppkomna situationen och som det borde gå att få ett brett stöd för i riksdagen: 

1. Höjd pensionsavgift

Pensionsrätten och avgiften till den inkomstrelaterade allmänna pensionen behöver höjas från dagens 17,21 procent till att motsvara 18,5 procent av hela inkomsten upp till systemets tak (7,5 inkomstbasbelopp).

För att åstadkomma detta föreslår vi att ålderspensionsavgiften i arbetsgivaravgiften ökar med 1,29 procentenheter. Detta växlas mot en lika stor sänkning av den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften. Därmed ökar inte det totala uttaget av arbetsgivaravgifter. I stället uppstår ett inkomstbortfall i statens finanser som måste hanteras inom ramen för budgetprocessen.

2. Höjda utgående pensioner

En förstärkning av pensionssystemet som vi föreslår innebär också att de utgående pensionerna höjs. I och med detta kommer utgående inkomstpension, pensionsbehållning och tillkommande pensionsrätter att ligga på nivå cirka 7 procent högre än före avgiftshöjningen. När utgående pensioner höjs motsvarande avgiftsökningen blir inkomstbortfallet i statens finanser cirka 15 miljarder kronor. Det kan jämföras med de olika partiernas förslag som kostar runt 10 miljarder kronor.

3. Utdelning av tillfälliga överskott

Överskottet i pensionssystemet behöver hanteras. Vid årsskiftet uppgick det till 1 200 miljarder kronor och TCO har föreslagit en mekanism för att dela ut överskottet. Det skulle innebära ett tillskott för alla pensionssparare och pensionärer, men även öka transparensen och symmetrin i pensionssystemet genom att samma kollektiv som får bära risken vid underskott får ta del av överskottet när ett sådant finns.  

 

Läs hela debattartikeln på DN-debatt.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström