Förändringar på arbetsmarknaden i fokus för Eurofound

Arbetsmarknad, EU

Artikel

Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk utredare på TCO, har nyligen blivit invald som styrelseledamot i Eurofound - en gemensam institution inom EU vars styrelse består av företrädare för regeringar, arbetsmarknadens parter och EU-kommissionen. Eurofounds uppdrag är att på basis av forskning förmedla kunskap för att stödja utvecklingen av en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik i EU. Lovén Seldén representerar de svenska facken.

Eurofound är ett trepartsorgan inom EU som bedriver forskning och förmedlar kunskap för att stödja utvecklingen inom   social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken.

- Jag ser framemot att få representera de svenska facken  som styrelseledamot i Eurofound. Forskning och kunskap om arbetsvillkor och förändringar på arbetsmarknaden är alltid viktigt men kanske särskilt nu, i ljuset av strukturomvandling accelererad av ny teknik och de långtgående effekterna av Covid-19 på arbetsmarknad och ekonomi. Med arbetsmarknadsforskning av hög kvalitet kan vi möta många av de utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden, och i förlängningen förbättra arbetsmarknadens funktionssätt liksom arbetsvillkoren runt om i Europa, säger Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk expert på TCO.

-Det som är särskilt spännande med Eurofounds verksamhet är att undersökningarna är jämförande både mellan länder och över tid. Det gör att man kan få grepp om långsiktiga trender men även få bättre kunskap om förändringar här och nu genom att undersöka aktuella teman. Inte minst diskussionerna om en europeisk minimilön blir viktiga att följa upp även i forskningen men det behövs också ett större fokus på frågor som rör omställning, säger säger Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk expert på TCO.

En nyligen genomförd undersökning av Eurofond visar till exempel att företag som har dragit nytta av digitaliseringen i sin  verksamhet gör ett bättre resultat än företag som inte är digitaliserade. Företag som har ställt om sin verksamhet och använder  ny teknik tenderar också att i större grad erbjuda sin anställda kompetensutveckling, mer om studien Eurofond går att läsa här

- Med forskning och kunskap  kan vi tillsammans skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv i Europa, avslutar Lovén Seldén.