Satsa på trygghetssystem, utbildning och välfärden i budgeten för 2021

Samhällsekonomi

Nyhet

2020-08-26

Att det finns fungerande trygghetssystem och satsning på utbildning är nödvändigt i den lågkonjunktur som Sverige befinner sig i. Under pandemin har antalet arbetssökande ökat och sysselsättningen sjunkit. Nu behövs därför kraftfulla satsningar för omställning och ett besked om att staten är beredd att ta ansvar för att säkra välfärdens finansiering fullt ut.

Trygghetssystem

Den ekonomiska tryggheten ska vara tillräckligt god för de breda tjänstemannagrupperna vid arbetslöshet. TCO uppmanar regeringen och samarbetspartierna att behålla det tillfälligt höjda taket i a-kassan. Pandemin visar att det gamla maxbeloppet är otillräckligt utifrån hur verkligheten ser ut. Arbetslöshetsförsäkringen är och ska vara en omställningsförsäkring. 

Utbildning - utbilda under krisen!

Det behövs ännu kraftfullare insatser när det gäller omställning på arbetsmarknaden. TCO vill se ökade satsningar på vidareutbildning och kompetensutveckling. Det kan möjliggöras genom flexiblare högskoleutbildningar för dem som redan har en utbildning eller att Arbetsförmedlingen ska kunna hänvisa till reguljära utbildningar med bibehållen ersättning från a-kassan.

Välfärden

Pandemin har gett upphov till bortfall av skatteintäkter för kommunerna vilket blir kännbart under nästa år. Det är viktigt att regeringen täcker upp intäktsbortfallet av kommunalskatt och dels täcker de extrakostnader som uppstår på grund av pandemin såväl inom vård som i övriga välfärden. På så sätt kan verksamheter ges stabila och långsiktiga planeringsmöjligheter vilket är helt avgörande för kvalitet och personalens arbetsvillkor.