TCO: Lämna inte välfärden och klimatet i sticket!

Samhällsekonomi

Pressmeddelande

2023-09-20

Idag presenterade regeringen budgeten för 2024. Den höga inflationen fortsätter prägla svensk ekonomi och det ekonomiska läget kan leda till stora nedskärningar i välfärden. De tillskott som kommuner och regioner ges kommer inte räcka för att välfärden ska klara sitt grunduppdrag. Det är en felprioritering att sänka skatten på fossila bränslen, de pengarna borde ha hamnat hos skolan, vården och socialtjänsten.

– Det är farligt att dra i nödbromsen när man ska passera en svår passage. Regeringen saknar en plan för var vi ska vara när det vänder. Med den budget som nu lagts fram blir det svårt för vård, skola och omsorg att behålla personal och vi riskerar att hamna i en värre välfärdskris när konjunkturen vänder 2025. Vi kan inte räkna med att medarbetare som sagt upp då kommer återvända. Regeringen lovade att inte lämna välfärden i sticket, men detta är inte tillräckligt. Vi saknar den långsiktighet och framtidstro som behövs, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Regeringen missar klimatmålen

Regeringen gör inte tillräckligt för att Sverige ska klara klimatmålen. Regeringens egen bedömning är att klimatmålen för 2030 och 2045 inte kommer att uppnås med den förda politiken och beräknar att utsläppen kommer att öka med omkring 6–10 miljoner ton fram till 2030. Framför allt till följd av sänkt skatt på fossila drivmedel och sänkt reduktionsplikt. Budgeten innehåller även neddragningar i klimat- och miljöbudgeten.

– Att regeringen lägger pengar på billigare bensin när vi befinner oss i ett klimatnödläge är oroande. Regeringen uppger själva att budgeten inte kommer leda till att klimatmålen uppnås. Att vi klarar klimatomställningen är avgörande för vår framtida välfärd, tillväxt och en hög sysselsättning. Kom igen regeringen, växla upp!, fortsätter Therese Svanström, ordförande för TCO.

Positivt med satsning på yrkesutbildning

Det är positivt att regeringen bygger ut yrkesutbildningen och sjösätter etableringsjobben. Att flaskhalsarna för omställningsstudiestödet försöker lösas är också viktigt. Handläggningen behöver fungera bättre för att steg ska kunna tas mot en bättre matchning på arbetsmarknaden .

– Regeringens satsningar på yrkeshögskolan är bra och vi hoppas att utbudet anpassas så att fler tjänstemän som redan arbetar kan ta del av dem. Det var också hög tid för regeringen att komma loss med etableringsjobben, där parterna på arbetsmarknaden dragit ett tungt och viktigt lass för att de ska bli verklighet, avslutar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher

Bild på TCO:s pressjour

TCO:s pressjour