Bättre väg tillbaka efter sjukdom

Sjukförsäkring, Valet 2022

Artikel

En fungerande sjukförsäkring ska inte bara ge ekonomisk trygghet. Den ska också göra det möjligt att börja arbeta igen. Arbetsgivare är skyldiga att ge arbetsanpassning, rehabilitering och stöd. Trots det får många långtidssjukskrivna tjänstemän inte rehabilitering för att komma tillbaka i arbete.

Drivkrafterna för arbetsgivare måste bli starkare, Försäkringskassan mer aktiv och reglerna i sjukförsäkringen behöver bli mer flexibla så att fler kan fullfölja sin rehabilitering.

Många sjukskrivna tjänstemän får inte tillräcklig hjälp att komma tillbaka till jobbet. Bristerna är störst för kvinnor. Bland långtidssjukskrivna sjuksköterskor, poliser och socialsekreterare är runt fyra av tio kritiska till arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser, visar rapporten Vägen från sjukskrivning till arbete från TCO.

 

Fler sjukskrivna ska få rehabilitering, och den ska sättas in tidigare

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois