Många sjukskrivna tjänstemän får inte rehabilitering

Sjukförsäkring

Pressmeddelande

2022-03-29

Många sjukskrivna tjänstemän får inte tillräcklig hjälp att komma tillbaka till jobbet. Bristerna är störst för kvinnor. Bland långtidssjukskrivna sjuksköterskor, poliser och socialsekreterare är runt fyra av tio kritiska till arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser, visar en ny rapport från TCO.

– Det är allvarligt att kvinnor som har blivit sjukskrivna för till exempel stress inte får rehabilitering. Det innebär ett onödigt lidande för individen och det är ett stort samhällsproblem - inte minst för välfärden som behöver rekrytera och inte har råd att förlora kompetenta medarbetare, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet och göra det möjligt att börja arbeta igen. Rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare avsluta en långtidssjukskrivning. Enligt lag ska arbetsgivare ge arbetsanpassning, rehabilitering och stöd. Trots det brister många arbetsgivare enligt TCO:s rapport, som bygger på en enkätundersökning bland långtidssjukskrivna tjänstemän som SCB genomfört på uppdrag av TCO.

Runt var tredje tjänsteman är kritisk till arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser. En högre andel är kritiska till arbetsgivarens insatser inom tjänstemannayrken där rekryteringsbehoven är stora.

– Nu krävs snabba förbättringar. Stress och hög arbetsbelastning är vanligt i offentlig sektor och är väl kända riskfaktorer för sjukskrivning. Tempot har varit högt i exempelvis vården under pandemin, och nu jobbar många tjänstemän hårt för att hjälpa till med mottagandet av människor som flyr kriget i Ukraina. Behovet av rehabilitering kommer inte att minska.

Syftet med insatser under sjukskrivningen är att den som är sjuk i möjligaste mån ska återgå i arbete. Men bara runt varannan långtidssjukskriven tjänsteman vill tillbaka till samma arbetsgivare och samma arbetsuppgifter. Andelen är än lägre bland poliser och lärare.

– Det är oroande att inte fler vill tillbaka till sitt gamla jobb. Men vi ser också att det finns många som vill återvända till samma arbetsgivare om de får andra arbetsuppgifter. Den viljan måste fler arbetsgivare ta vara på så att fler kan börja arbeta igen.

Rapporten visar även att det finns brister i hos Försäkringskassan. Närmare var femte tjänsteman har inte fått sitt behov av rehabilitering klarlagt av myndigheten, trots att de behövde rehabilitering. Bara omkring 30 procent av tjänstemännen har fått sitt behov klarlagt inom rimlig tid.

TCO:s förslag för att fler långtidssjukskrivna ska komma i arbete

  • Arbetsgivarnas drivkrafter måste bli starkare. Försäkringskassan kan i högre utsträckning meddela Arbetsmiljöverket om det finns brister i hos en arbetsgivare. Det kan också handla om ekonomiska drivkrafter riktade mot arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för att till exempel planera återgång i arbete.
  • Försäkringskassan måste bli mer aktiv. Försäkringskassan ges en skyldighet att klarlägga rehabiliteringsbehovet senast dag 60 i sjukperioden.
  • Ändra reglerna. Sjukförsäkringen måste bli mer flexibel så att fler måste få möjlighet att fullfölja rehabiliteringen.

Rapporten Vägen från sjukskrivning till arbete

I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper.

Kvinna sitter uppkrupen i en soffa och använder Ipad.
Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez