Sjukskrivna i välfärden får inte nog hjälp att komma tillbaka till jobbet

Sjukförsäkring

Debattartikel

2022-03-29

Många kvinnliga tjänstemän får inte tillräcklig hjälp under sjukskrivningen för att komma tillbaka till jobbet. Bristerna är stora bland långtidssjukskrivna sjuksköterskor, poliser och socialsekreterare, visar en ny rapport. Vi har tre förslag för att fler ska få snabbare rehabilitering, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Tempot har varit mycket högt för många tjänstemän under pandemin, till exempel för sjuksköterskor. Nu väntar en vårdskuld att beta av och för stora delar av offentlig sektor leder kriget i Ukraina nu till en högre arbetsbelastning. Tjänstemän på Migrationsverket, polisen, i socialtjänsten och i ideella organisationer jobbar hårt för att hjälpa till med mottagandet av vuxna och barn som flyr för sina liv.
De gör det som samhällsbärare och med stolthet. Men stress och hög arbetsbelastning är samtidigt väl kända riskfaktorer för psykisk ohälsa och i förlängning sjukskrivning. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att tjänstemän är långtidssjukskrivna. 

En fungerande sjukförsäkring ska inte bara ge ekonomisk trygghet. Den ska också göra det möjligt att börja arbeta igen. Arbetsgivare är skyldiga att ge arbetsanpassning, rehabilitering och stöd. Trots det brister många arbetsgivare, visar en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av TCO.

Runt var tredje tjänsteman är kritisk till arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser. Inom tjänstemannayrken där rekryteringsbehoven är stora är fyra av tio kritiska. Det handlar om exempelvis sjuksköterskor, socialsekreterare och poliser. Det är mycket allvarligt. Det innebär ett onödigt lidande för individen och det är ett stort samhällsproblem. Inte minst för välfärden som inte har råd att förlora kompetenta medarbetare.
Dessvärre vill bara runt varannan långtidssjukskriven tjänsteman tillbaka till samma arbetsgivare och samma arbetsuppgifter. Andelen är ännu lägre bland poliser och lärare. Det är oroande att inte fler vill tillbaka till sitt jobb. Men många fler vill jobba hos samma arbetsgivare - om de får andra arbetsuppgifter. Den viljan måste fler arbetsgivare ta vara på.

Rapporten visar även att det finns brister i hos Försäkringskassan. Närmare var femte tjänsteman har inte fått sitt behov av rehabilitering klarlagt, trots att de behövde rehabilitering. Bara omkring 30 procent av tjänstemännen har fått sitt behov klarlagt inom rimlig tid. Det är anmärkningsvärt.
Sjukdom kan drabba oss alla. Den som har dålig arbetsmiljö eller arbetar under tuffa förhållanden riskerar också att drabbas av psykisk ohälsa. De riskerna måste förebyggas genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Men när en sjukskrivning är ett faktum måste också var och en ges stöd att komma tillbaka, och hjälpen ska sättas in tidigt.

Den 30 mars får riksdagens socialförsäkringsutskott och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) vår rapport. TCO har tre förslag:

  • Öka arbetsgivarnas drivkrafter. Försäkringskassan kan till exempel i högre utsträckning meddela Arbetsmiljöverket om det finns brister i hos en arbetsgivare. Det kan också handla om ekonomiska drivkrafter riktade mot arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för att återgång i arbete.
  • Försäkringskassan måste bli mer aktiv. Myndigheten ska ges en skyldighet att klarlägga rehabiliteringsbehovet senast dag 60 i sjukperioden.
  • Ändra reglerna i sjukförsäkringen. Regelverket kring rehabilitering måste bli mer flexibelt så att fler får möjlighet att fullfölja rehabilitering så att kompetens och erfarenhet tas tillvara. Genomför utredningsförslagen som ligger på regeringens bord.

Läs den här debattartikeln på Dagens samhälles webbplats.

Läs hela rapporten Vägen från sjukskrivning till arbete.

 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström