TCO kongress 2023

TCO

Event

2023-05-16

Den 9 maj 2023 höll TCO kongress på Quality Globe Hotel i Stockholm. Kongressen öppnades med tal av TCO:s ordförande Therese Svanström. Därpå följde tal av statsminister Ulf Kristersson och Europafackets tillförordnade generalsekreterare Esther Lynch. I samband med kongressen hölls även förbundskonferens för TCO:s 12 medlemsförbund, där temat var det fackliga uppdraget.

Bild på Andreas Beckert

Chef Arena för samverkan

Andreas Beckert

Therese Svanströms inledningstal

”Vår röst är viktig och vad vi i TCO-familjen tycker spelar roll. Vi tror på utbildning, på att det ska löna sig att arbeta, både när jobbet utförs och när vi gått i pension. Vi tror på tryggheten på arbetsplatsen, och för den som blir sjuk eller arbetslös”

Therese Svanströms huvudtal

"Facket är viktigare än någonsin. Vårt kärnuppdrag är att bidra till det som får ett samhälle att hålla ihop. Att välfärden finns där. Att kunna utbilda sig. Att det finns jobb med bra villkor. En rättvis pension. En rimlig ersättning när man är sjuk eller arbetslös."

TCO:s kulturpris delades ut

TCO:s kulturpris och kulturstipendium delades ut under kongressen. Kulturpriset tilldelades konstnären Valeria Montti Colque. Stipendiet tilldelades musikern Harriet Nauer.

Therese Svanström omvald som ordförande för TCO

Therese Svanström valdes om som ordförande av en enhällig kongress. Hon har haft uppdraget sedan 2019, och har nu förnyat förtroende till 2027.