Konjunkturen ställer krav på omställning

Utbildning och omställning

Nyhet

2021-05-05

Unionens konjunkturrapport som presenterades idag visar att läget i det svenska näringslivet överlag är bra och att mycket pekar på en snabb konjunkturuppgång. Samtidigt pågår en massiv omstöpning av svensk arbetsmarknad, vilket skapar stora utmaningar. Nu behöver politiken börja växla om från krispolitik till att undanröja hinder för omställning.

Therese Svanström, ordförande i TCO, kommenterar rapporten:

– Unionens konjunkturrapport är ett positivt besked för svensk ekonomi. För politiken innebär det att man nu måste börja växla om från krispolitik till att undanröja hinder för omställning. För TCO är det tydligt att trygghetssystemen och möjligheten till vidareutbildning måste ligga i fas med den förändringstakt som pågår, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

– Vi får inte glömma att arbetslösheten är fortsatt hög. I tider av oro på arbetsmarknaden är nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen avgörande för medlemmarnas trygghet. Det tillfälligt höjda taket i a-kassan måste ligga kvar och staten sluta skjuta över problemen på andra. Den offentliga arbetslöshetsförsäkringen ger inte tillräcklig trygghet för den enskilde, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Strukturomvandlingen har under pandemin fått ett ökat tempo vilket inte minst ställer krav på omställning och vidareutbildning för att klara arbetskraftsförsörjningen. För såväl näringsliv som välfärdstjänster är arbetskrafts- och kompetensbrist ett mycket stort och växande hinder. TCO vill se en ökad roll för högskolan i det livslånga lärandet. Ett enkelt sätt att förbättra förutsättningar för vidareutbildning  för yrkessamma är  kursutbud som i form och innehåll passar yrkesverksamma är centralt. Detta innebär korta kurser, kurser på deltid, kurser som kan läggas upp med moment i olika intensitet (tex ett antal korta intensiva moduler utspridda under en lång tidsperiod) och kurser på distans.  Läs mer om TCO.s förslag till omställningsuppdrag för högskolan.

 

Läs Unionens konjunkturrapport här.