Ställ inte in - ställ om! Men hur då?

Utbildning och omställning

Event

2020-09-29

Coronapandemin har satt omställningsfrågorna i fokus. För TCO har dessa frågor alltid varit i ropet. TCO bjuder därför in till ett webbinarium där vi presenterar den nya rapporten "Vidareutbildning, varför och för vad? - Om tjänstemäns utbildningsbehov på en arbetsmarknad i förändring".

Vad har Sveriges tjänstemän för behov av omställning och vad upplever de som hinder för att ställa om? Hur kan yrkeshögskolan samt högskolesektorn svara upp mot detta? Vilka utmaningar ser arbetsgivarna?

Välkommen att ta del av samtal kring omställning i ett längre perspektiv, inte bara när krisen är ett faktum.

Seminariet webbsänds här på denna sida på tco.se med start kl 8.30.  

Medverkande:

Therese Svanström, ordförande TCO

Kristina Lovén Seldén, utredare TCO

Thomas Persson, Generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan

Anders Söderholm, Generaldirektör Universitetskanslersämbetet

Magnus Wallerå, Avdelningschef utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv

Rapporten Vidareutbildning, varför och för vad? 

Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Den här rapporten visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. 

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander