Stort behov av omställningsmöjligheter i hela landet

Utbildning och omställning

Pressmeddelande

2020-09-29

SCB har på uppdrag att TCO genomfört en undersökning bland Sveriges tjänstemän kring behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling. Siffrorna visar på stora behov av omställningsmöjligheter i hela landet. Men det finns regionala skillnader.

- Omställningsfrågorna har blivit än viktigare i och med Coronakrisen, men behovet fanns redan innan. Strukturomvandling är välkommet och nödvändigt, men det kräver en trygghet och tillit till möjligheten att ställa om, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Undersökningen visar att nästan 4 av 10 anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete. Av dem behöver hela 1 av 3 detta inom ett år, vilket visar på ett stort behov.

Samtidigt finns det många hinder för att vidareutbilda sig. Knappt 7 av 10 tjänstemän uppger att deras privatekonomi inte klarar av att de studerar. Mer än hälften (60 procent) anger att arbetet/arbetsgivaren inte möjliggör studier kombinerat med arbete. Runt hälften av de som behöver vidareutbildning menar att utbudet av kortare och flexibla kurser är för litet.

- Insatser och utbildningsutbud måste anpassas så att de i högre utsträckning passar redan yrkesverksamma. Nu är inte rätt tid att bygga på kompetensskulden, nu har i själva verket politiken ett gyllene tillfälle att inte bara reparera utan även investera för framtiden, säger Therese Svanström.

Behovet av omställning och de hinder man upplever för att vidareutbilda sig skiljer sig åt beroende på var man bor. I bifogad tabell (Excelfil) går det att se de regionala skillnaderna och jämföra med samtliga län.

- Vi kan inte ha utbildningsfläckar på Sveriges karta. Alla måste ha samma chans till utbildning, oavsett var man bor, säger Therese Svanström.

Läs hela rapporten här.