TCO: Omställningsfrågorna bortglömda i vårbudgeten

Utbildning och omställning

Pressmeddelande

2022-04-19

Regeringen har idag överlämnat vårbudgeten till riksdagen. TCO saknar bland annat nödvändiga satsningar på omställning och vidareutbildning för yrkesverksamma.

– Jag har stor förståelse för att det satsas på vissa områden till följd av det försämrade säkerhetsläget. Det verkar däremot som att regeringen glömt bort att det samtidigt finns andra nödvändiga reformer som måste genomföras för att stärka vår motståndskraft. Behovet av att kunna ställa om genom vidareutbildning försvinner inte av vare sig pandemi eller krig. Rekryteringsbehoven är stora och kompetensbristen svår inom många kritiska verksamheter inom välfärd såväl som näringsliv. Därför är jag besviken på att satsningar på utbildningsutbudet för yrkesverksamma saknas i vårbudgeten, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Inför vårbudgeten har TCO därför formulerat prioriteringar som syftar till att stärka arbetsmarknadens utvecklingskraft och människors möjligheter att bruka sin bästa förmåga.

– Det säkerhetspolitiska läget såväl som pandemin kommer att medföra att det råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen på både kort och lång sikt. Säkert är dock att de svårigheter som finns med kompetensförsörjning såväl i näringsliv som välfärd snarast kommer att skärpas, behoven av omställning och utveckling kommer att öka samtidigt som resurserna för att finansiera offentliga åtaganden kommer vara knappa, säger Therese Svanström.

 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström