Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Arbetsmiljö, Arbetsmarknad

Nyhet

2021-03-19

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Andelen långtidsarbetslösa medlemmar (personer som varit arbetslösa mer än ett år) i TCO-förbundens arbetslöshetskassor har ökat tydligt. I slutet av 2020 var 20 000 personer långtidsarbetslösa, en ökning med 30 procent jämfört med före pandemin.

Samtidigt ökar också antalet medlemmar med som varit arbetslösa 6 till 12 månader med 100 procent under samma tid. Det är personer som riskerar långtidsarbetslöshet om inget görs snarast. 

I en intervju med Sveriges radio Ekot säger Therese Svanström:

– Det är en oro vi har, att människor med både utbildning och färsk erfarenhet hamnar i längre arbetslöshet. Att det ser ut så här är nytt för TCO-förbundens medlemmar.

Långtidsarbetslöshet hämmar återhämtningen

Att allt fler blir långstidsarbetslösa hämmar återhämtningen av krisen på arbetsmarknaden och är skadligt för såväl samhället som för individerna. Forskningen visar att chansen att komma i arbete minskar med tiden i arbetslöshet. Längre arbetslöshetsperioder försvårar möjligheterna att komma i arbete bland annat genom förlorad kompetens och missad kompetensutveckling, men också genom förlust av nätverk.

Lösningen är satsning på kompetensutveckling

För att lösa problemen vill TCO att arbetsmarknadspolitiken ytterligare inriktas mot utbildnings- och omställningsinsatser. Några av förslagen som TCO har är: 

  • Säkerställ att Arbetsförmedlingens resurser används fullt ut och att insatser sätts in tidigare under arbetslöshetsperioden.
  • Utöka Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa arbetslösa till reguljär utbildning såväl inom komvux, yrkesvux, yrkeshögskola som högskola. Den eftergymnasiala utbildningen är särskilt viktigt för tjänstemannagrupperna.
  • Öka antalet som deltar i arbetsmarknadsutbildning och fokusera utbildningarna ytterligare mot yrken och kompetenser där det är brist på arbetskraft.
  • För att utnyttja det utbyggda utbildningsutbudet fullt ut krävs en förstärkt studie- och yrkesvägledning, inte minst för vuxna som behöver ställa om och byta yrke.
  • Utbildningsutbudet behöver anpassas efter yrkesverksammas behov och förutsättningar med fler flexibla utbildningsplatser inom högskola och universitet såväl som yrkeshögskola och gymnasial vuxenutbildning.

Inslaget på Sveriges radio.

TCO:s viktigaste förslag för omställning i arbetslivet

Blogg: Håkan Gustavsson: Arbetsförmedlingen måste få stabila förutsättningar för sin verksamhet