Fel väg att gå med lönegolv för arbetskraftsinvandring

Arbetsmarknad

Nyhet

2023-02-17

Therese Svanströms kommenterar regeringens beslut om tilläggs­direktiv till Utred­ningen om en behovs­prövad arbets­krafts­invandring, som presenterades på en pressträff fredagen den 17 februari.

Therese Svanströms kommentar:

Regeringens förslag om att införa ett lönegolv är inte rätt väg att gå. Det finns flera tunga skäl.

Just nu är behoven av arbetskraft stora i både offentlig sektor och i näringslivet, och arbetskraftsinvandring behövs för att fylla vissa av behoven. Därför är det fel att begränsa arbetskraftsinvandringen med generella regleringar av lönenivåer, som inte heller säkert motverkar arbetskraftsexploateringen.

För att stoppa exploatering och fusk runt arbetskraftsinvandring krävs andra åtgärder. Till exempel bättre möjligheter för arbetskraftsinvandrare att anmäla missförhållanden och vända sig till facket.

För det är den svenska arbetsmarknadsmodellen som har garanterat schysta villkor och lönenivåer i Sverige under lång tid. Det ska den göra för alla på arbetsmarknaden, även arbetskraftsinvandringen. Därför är det viktigt att stärka parterna – och inte minst att kontrollerna fungerar. 

Vi vill se en arbetsmarknad med schysta spelregler för alla, både anställda och företag. Men regeringens förslag innebär inte att den svenska modellen värnas, tvärtom. Det är ett ingrepp i den.

Bild på TCO:s pressjour

TCO:s pressjour