TCO: Inte dags att skrota kontoren

Arbetsmiljö

Debattartikel

2023-05-04

Sex av tio tjänstemän jobbar på distans efter pandemin och en tydlig majoritet föredrar en mix av distansarbete och att vara på arbetsplatsen. Vi har sex råd till arbetsgivare om det nya arbetslivet, skriver Therese Svanström, ordförande i TCO.

Distansrevolution under pandemin skapade helt nya möjligheter för många anställda att utföra stora delar av sitt arbete hemifrån. Att distansarbetet kvarstår även efter pandemin bekräftas i en Novus-undersökning som TCO låtit genomföra. Sex av tio tjänstemän svarar att de hittills i år jobbat på distans hemifrån minst en dag i veckan. Bara en av tio har arbetsuppgifter som inte alls går att utföra på distans.

Men det är inte dags att skrota kontoren. Om tjänstemännen själva får bestämma väljer tre av fyra en kombination av arbete på arbetsplatsen och distansarbete.

Det främsta värdet med att vara på arbetsplatsen är kollegorna, enligt tjänstemännen. De främsta värdena för att jobba på distans är att det förenklar livpusslet, sparar restid och ger möjlighet att arbeta ostört.

Trots fördelarna jobbar många mindre på distans än de önskar, tre av tio svarar det. Det främsta skälet som anges är att arbetsgivarens riktlinjer inte tillåter det. För en majoritet är också möjligheten till distansarbete viktig när de söker nytt jobb.

De nya siffrorna är en signal till arbetsgivare i alla branscher att bejaka möjligheterna med distansarbete. Sjuksköterskor, poliser och tulltjänstemän kommer alltid att behövas på sjukhusen och ute i samhället där människor är. Men även de kan ha arbetsuppgifter som går att utföra på distans hemifrån om arbetet organiseras på andra sätt.

TCO har sex råd till arbetsgivarna om det nya arbetslivet:

  • Involvera de anställda och samverka löpande med skyddsombuden om distansarbetet.
  • Utvidga möjligheterna till distansarbete, där så är möjligt och önskvärt ur de anställdas perspektiv.
  • Utrusta medarbetarna med välfungerande it-utrustning, ergonomiska möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö.
  • Förändra kontoren. Arbetsplatsen behöver dels locka till möten och kreativt samspel, dels erbjuda arbetsro för den som inte vill eller kan arbeta hemifrån.
  • Bygg gemenskaperna. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.
  • Motverka klyftorna. Se upp för missgynnande när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet.

När arbetsgivare och anställda samverkar skapas de bästa förutsättningarna för ett arbetsliv som kombinerar det bästa av två världar. Missa inte den chansen!

Läs artikeln i Katrineholsmkuriren. Debattartikeln är även införd i andra länstidningar. 

Therese Svanström
ordförande TCO

Bild på TCO:s pressjour

TCO:s pressjour