TCO:s remissvar på utredningen "De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet"

Arbetsmiljö

Remissvar

2022-12-09

TCO är generellt positivt till en stor del av utredningens förslag, men har invändningar mot vissa.

TCO har skickat in ett yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet om utredningen De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Utredningsförslagen omfattar flera olika delar, bland annat om regionala skyddsombudens (RSO:s) tillträdesrätt till fler arbetsplatser, höjning av anslaget till RSO-verksamheten och om RSO:s roll i bekämpandet av arbetslivskriminalitet. TCO är positivt till flertalet av utredningens förslag, men har invändningar mot några. 

Läs hela remissvaret

Läs vad TCO:s utredare Martine Syrjänen Stålberg skrev när utredningen presenterades i september

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg